Mediawijsheid is een van de 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn 11 vaardigheden die leerlingen nodig hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij van de toekomst.

Mediawijsheid omvat op zijn beurt 10 competenties die leerlingen nodig hebben om actief, bewust en kritisch deel te nemen aan de moderne mediasamenleving. "Mediawijsheid staat voor het slim en verantwoord om kunnen gaan met online en offline media. Je moet daarbij doorhebben hoe media jouw dagelijks leven beïnvloeden en hoe je er het beste uit kan halen - voor jezelf en voor anderen", zegt Mary van Berkhout van Mediawijzer.net, het platform voor mediawijsheidprofessionals.

Waarom is mediawijsheid van belang voor het onderwijs?

Scholen en ouders hebben een rol om leerlingen mediawijs te maken, zodat zij op een verantwoorde en veilige manier internet en (sociale) media gebruiken, zich bewust zijn van risico's en weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Denk bijvoorbeeld aan risico's op het gebied van privacy, aan de gevaren van seks, flirten en verliefdheid op internet en aan gewelddadige beelden waarmee kinderen worden geconfronteerd.

Media kunnen grote invloed hebben en het medialandschap is continu in beweging. Het is belangrijk dat jongeren hier kritisch mee leren omgaan en zichzelf vragen stellen als: wie is de afzender, hoe betrouwbaar is informatie en wat betekent het voor mij?

Wanneer is een leerling mediawijs?

Een leerling is mediawijs als hij de 10 mediawijsheidcompetenties beheerst. Die zijn vastgelegd in het mediawijsheid competentiemodel, dat je vindt op de website van Mediawijzer.net.

Maak leerlingen mediawijs met deze hulpmiddelen

Kennisnet biedt scholen en leraren diverse hulpmiddelen om leerlingen mediawijs te maken, zoals de onderstaande publicaties. Bekijk ons overzicht van informatieve en inspirerende artikelen over mediawijsheid. En ook op mijnkindonline.nl vind je veel informatie over dit onderwerp.

Kinderen en oorlog in de sociale media

De brochure 'Kinderen en oorlog in de sociale media' helpt je om gewelddadige beelden in de klas bespreekbaar te maken.

Sociale media in het speciaal onderwijs

Het boek 'Sociale media in het speciaal onderwijs' toont je 15 inspirerende voorbeelden van leraren die in de les aandacht besteden aan sociale media en mediawijsheid. Het bevat ook lestips.

Monitor Jeugd en Media 2015

Het rapport 'Monitor Jeugd en Media 2015' brengt in beeld hoe jongeren media inzetten voor school en hobby's, vooral digitale media als tablets, smartphones en laptops.

Sociale veiligheid op school en internet

De brochure 'Sociale veiligheid op school en internet' helpt scholen om een sociaal veilig klimaat te scheppen. Op school en internet.

Mediawijsheid op de basisschool

Leraren vertellen in de brochure 'Mediawijsheid op de basisschool' hoe zij hun lessen verrijken met media.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.

Deel Alles wat je moet weten over mediawijsheid

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug