Je vindt hier artikelen over de technische kant van het goed regelen van privacy, over informatiebeveiligingsbeleid, en over zaken als authenticatie en identificatie maar ook over het regelen van continuïteit en beschikbaar van processen. 

Belang voor het onderwijs

Informatiebeveiliging is voor bestuurders en managers van onderwijsinstellingen een belangrijk thema. In het onderwijs wordt immers steeds meer gebruik gemaakt van ict en steeds meer gegevens worden digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Binnen de school, maar ook met andere partners in de onderwijsketen, zoals leveranciers en de overheid.

Door het schoolnetwerk in de gaten te houden, kan een DDoS-aanval vaak al in de beginfase worden gesignaleerd © David Rozing/Hollandse Hoogte

Zonder informatiebeveiliging loopt het onderwijs allerlei risico's. Instellingen zijn dan kwetsbaar voor incidenten. Scholen kunnen bijvoorbeeld slachtoffer worden van computerinbraak of zien hun cruciale ict-voorzieningen uitvallen, waardoor belangrijke processen worden verstoord. Vertrouwelijke informatie kan verkeerd worden gebruikt of lekt uit, zoals examens of leerlinggegevens uit het leerlingvolgsysteem.

Goede informatiebeveiliging helpt scholen om die risico's te minimaliseren. 

De rol van Kennisnet

Kennisnet ondersteunt de sectorraden om een adequate aanpak voor informatiebeveiliging te ontwikkelen en ondersteunt en stimuleert instellingen met expertise om informatiebeveiliging op orde te brengen. Hiervoor ontwikkelt Kennisnet met partners als saMBO-ICT normen en toetsingskaders, handreikingen en stappenplannen die scholen kunnen gebruiken.

Op de website van saMBO-ICT vind je alle documenten die we opleveren in de gezamenlijke Taskforce Informatiebeveiliging en Privacy MBO.

De PO-Raad en de VO-raad hebben in samenwerking met het ministerie van OCW, Kennisnet, LECSO, NJi, NIP en NVO, een digitale tool ontwikkeld. De digitale privacy-tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. Raadpleeg deze tool

 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.

Deel Alles wat je moet weten over informatiebeveiliging en privacy (IBP)

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug