Er gaat best veel tijd zitten in het organiseren van een goede infrastructuur, het opzetten van professionalisering, het maken van weloverwogen keuzes rondom digitaal leermateriaal en de inzet van ict in het onderwijs. Veel scholen en besturen doorlopen hiervoor dezelfde stappen. Door meer samen te werken besparen we tijd die we kunnen besteden aan het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe plannen. Of aan het optimaliseren van het primaire proces.

Helaas ken ik besturen waar op dit terrein weinig wordt samengewerkt. Iedere school maakt zijn eigen keuzes voor een netwerkaanbieder, breedbandinternet, digitaal leermateriaal, administratiesystemen en hardware.

Ook bij de inkoop van hardware, zoals tablets, kunnen scholen besparen door samen te werken
Ook bij de inkoop van hardware, zoals tablets, kunnen scholen besparen door samen te werken © Frank de Roo/Hollandse Hoogte

Korting op digitaal leermateriaal en hardware

Is dat erg? Niet perse. Ik vind het echter wel jammer. Uit ervaring weet ik namelijk dat je tijd en geld kunt besparen als je voor alle scholen binnen je stichting contracten afsluit. Korting op digitaal leermateriaal en hardware, samen professionalisering inkopen en organiseren en scholen ontzorgen bij de technische kant van ict. Natuurlijk moeten individuele scholen hierbij zelf keuzes kunnen maken over hun eigen visie en ontwikkeling.

Besparen met gezamenlijke aanbestedingstrajecten

Besturen die aan de slag gaan met gezamenlijke aanbestedingstrajecten geven wat mij betreft het goede voorbeeld. Als je ooit zo'n procedure hebt doorlopen, weet je hoeveel tijd en geld je daarmee kunt besparen. Bepaalde zaken, zoals de gezamenlijke inkoop van copyprinters, lenen zich hier heel goed voor.

Een andere aanrader is het gezamenlijk opzetten van een professionaliseringsaanbod, zodat je regionaal net wat meer aan kunt bieden aan de medewerkers. Experts binnen een bestuur kun je zo breder inzetten, zodat kennis veel breder verspreid wordt.

Samenwerking met lerarenopleiding

Binnen mijn bestuur (PRODAS) werken we ook graag samen met de lerarenopleiding, Hogeschool de Kempel. Zo hebben we een gezamenlijke inspiratiedag gehouden rondom techniek, maakonderwijs, ict en talentontwikkeling.

In november is een aantal leerkrachten en studenten op studiereis naar Estland geweest en er loopt nog een aantal andere lijntjes. Bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek naar de effecten van de inzet van technologie in het onderwijs. Bij het iXperium in Arnhem en Nijmegen gebeurt dat op een nog veel grotere schaal.

Vraagbundeling geeft ict in het onderwijs een 'boost'

Ook landelijk zie je samenwerkingsverbanden ontstaan. Rondom de versnellingsvragen binnen de doorbraakprojecten ict zie je bijvoorbeeld vraagbundeling van besturen rondom diverse vraagstukken. Die geven de implementatie van ict in het onderwijs een 'boost'.

En recent was het manifest 'Nu investeren in het onderwijs van morgen' in het nieuws. Veel organisaties, waaronder de PO-Raad, de verenigde educatieve uitgeverijen, ouderorganisaties, ict-marktpartijen en professionaliseringspartijen slaan de handen ineen voor: internet om op te bouwen, voldoende digitale leermiddelen en leraren met academische vaardigheden.

Grotere stappen

Met die eerste 2 ben ik het roerend eens. Om innovatie een kans te geven moet je zorgen voor een goede en betrouwbare ict-infrastructuur en inrichting van je organisatie. We hebben in het onderwijs behoefte aan meer betaalbaar, adaptief, digitaal leermateriaal om passend onderwijs vorm te geven.

Die academische vaardigheden hebben zeker een meerwaarde, maar laten we eerst maar eens zorgen dat iedere leraar voldoende digitaal geletterd is. En over de inhoud daarvan gaan we in februari het gesprek aan met de gezamenlijke bovenschools ict-ers van de schoolbesturen rondom Eindhoven (RIZOB).

Het samenwerkingsverband CPOZ in de provincie Zeeland is gezamenlijk bezig met de ontwikkeling van een instrument hiervoor. Door dit soort trajecten samen op te pakken, kunnen we grotere stappen zetten en ervoor zorgen dat technologie sneller geïmplementeerd wordt binnen de scholen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Tessa van Zadelhoff werkt ruim 20 jaar in het basisonderwijs. Sinds januari 2013 is ze projectleider onderwijsinnovatie bij de Stichting PRODAS met daarin 25 basisscholen. Deze stichting heeft een Ontdeklab waar leerkrachten met hun klas welkom zijn om kennis te maken met onderwerpen als ict-werkvormen, programmeren, maakonderwijs, mediawijsheid en 21e eeuwse vaardigheden.

Deel 'Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug