De Proeftuin Eindexamens is een eindexamentrainer voor havo, die uitgetest is in de periode 2014-2015. De Proeftuin bevat van 8 vakken Cito-eindexamenopgaves. Elke opgave in de examentrainer is gekoppeld aan de hoofdstukken en paragrafen van meer dan 30 lesmethodes.

De Proeftuin is een instrument voor gepersonaliseerd onderwijs. Leerlingen krijgen bij het oefenen met de Proeftuin onder meer direct inzicht in hun voortgang, ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde. En het wordt meteen duidelijk welke leerstof ze nog eens moeten doornemen. In een Engelstalige animatie (ook te zien onderaan dit artikel) zie je hoe dit mogelijk wordt met 'linked data'. Met de Proeftuin zijn mogelijkheden verkend van deze methode voor adaptieve, educatieve software.

De animatie over de Proeftuin Linked Data (PLD) havo toont hoe linked data deze examentrainer tot een instrument voor gepersonaliseerd onderwijs maakt © Kennisnet

Linked data: meer samenhang tussen informatiebronnen

Linked data is een methode waarmee gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar kunnen worden gekoppeld, en waarmee samenhang kan worden aangebracht tussen deze gegevens. Die kunnen daardoor makkelijker worden doorzocht en benut. In de Proeftuin zijn onder meer aan elkaar gekoppeld:

'Proeftuin toont mogelijkheden van de toekomst'

Henk Nijstad is namens Kennisnet opdrachtgever voor de ontwikkeling van de Proeftuin. Volgens hem laat deze zien wat er voor leraren en leerlingen in de toekomst allemaal mogelijk wordt met educatieve software op basis van linked data.

"Omdat informatie uit verschillende bronnen met linked data aan elkaar is gekoppeld, kunnen leerlingen direct zien of zij goed of slecht scoren op een toetsvraag, vergeleken met het landelijk gemiddelde. En bij een toetsvraag zien zij meteen aan welk leerdoel die vraag is gekoppeld.

Verder kunnen ze in de Proeftuin bijpassend leermateriaal oproepen, zowel vanuit de methode van hun school als uit andere 'open' bronnen. Ook kunnen ze zien of de vraag destijds makkelijk of moeilijk werd gevonden, uitgesplitst naar bijvoorbeeld een van de 4 havo-profielen. Docenten kunnen per leerling of voor de hele klas de voortgang volgen, zodat zij weten waar ze kunnen bijsturen."

Proeftuin rekenen

De eindexamentrainer is nog beschikbaar voor demonstratiedoeleinden. De mogelijkheden van 'linked data' worden echter verder verkend in een nieuwe Proeftuin Linked Data - Rekenen po, van Kennisnet en SLO.

Daarin worden gestandaardiseerde leerdoelen gekoppeld aan rekenlessen in de belangrijkste lesmethodes, aan lessen in open content, aan oefeningen en aan toetsvragen. Inmiddels wordt deze proeftuin doorontwikkeld op basis van versnellingsvragen die de PO-Raad en Kennisnet, als onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Ook voor het mbo worden toepassingen met linked data onderzocht.

Learning Impact Awards

De Proeftuin is tot stand gekomen met middelen van het ministerie van OCW. De internationale Learning Impact Awards worden jaarlijks georganiseerd door IMS Global; een non-profit organisatie die de impact van technologie in het onderwijs wil versterken.

De awards zijn bedoeld om de ontwikkeling van ict-toepassingen te stimuleren die het onderwijs verder helpen met grote vraagstukken, zoals bijvoorbeeld het streven naar gepersonaliseerd leren.

Deel Adaptieve examentrainer Kennisnet genomineerd voor internationale prijs

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug