De impact van het coronavirus op het onderwijs is nog onverminderd groot. Daarom werd al snel na het begin van de coronacrisis de website lesopafstand.nl gelanceerd. Hier vinden scholen praktische informatie en tools waarmee ze afstands- en hybride onderwijs op een goede manier kunnen organiseren.

Ga direct naar lesopafstand.nl

Leraar geeft les vanuit huis

Wat vindt u op lesopafstand.nl?

Les op afstand is er ook voor het mbo

Lesopafstand.nl richt zich vooral op het primair en voortgezet onderwijs. Bent u werkzaam in het mbo? Kijk dan op mbo.lesopafstand.nl. Ook deze website wordt regelmatig geactualiseerd.

Samenwerking

Les op afstand is een initiatief van Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad en SIVON. Ook organisaties zoals het SLO, NRO en NJI dragen inhoudelijk bij.

Ga direct naar lesopafstand.nl (voor po en vo)

Of kijk op mbo.lesopafstand.nl (voor mbo)

Deel deze pagina: Website lesopafstand.nl helpt bij onderwijs op afstand en lessen in coronatijd

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail