De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s zijn niet verplicht en vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma. In totaal maakt het kabinet hiervoor € 244 miljoen vrij. Alle informatie vindt u op rijksoverheid.nl

Webinar

Scholen hebben de afgelopen periode fantastisch werk verricht met les op afstand. Uit een peiling van de AVS blijkt dat 9 op de 10 basisschoolleerlingen geen achterstanden hebben opgelopen of zelfs extra voortgang hebben geboekt. Voor de leerlingen die wel achterstanden hebben opgelopen kunnen scholen nu de subsidie aanvragen. Daarom organiseren we in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-raad hierover een webinar voor het primair en voortgezet onderwijs.

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de webinars van 2 en 3 juni.

Deel deze pagina: Subsidie voor extra ondersteuning aan kinderen, leerlingen en mbo-studenten vanwege de coronacrisis

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail