Hoe motiveer je mbo'ers en hoe voorkom je uitval? Hoe verklein je de kloof met het bedrijfsleven? Hoe speel je in op de snelle technologische ontwikkelingen? Hoe zorg je voor voldoende begeleide onderwijstijd (BOT) wanneer studenten steeds meer online en op locatie leren?

In het inspirerende boek 'Dat kan bij ons niet!' vertellen 8 succesvolle, vernieuwende mbo-scholen in Nederland hoe ze erin slagen hun onderwijs om de studenten heen te bouwen, zodat ze beter onderwijs kunnen geven en beter kunnen aansluiten op de huidige maatschappij. 

Student écht centraal stellen in het mbo

Deze roc's laten zien wat het betekent om de student écht centraal te zetten, en welke obstakels je daarvoor moet overwinnen. Zij tonen aan dat je in het middelbaar beroepsonderwijs ook binnen de huidige regelgeving wel degelijk succesvol kunt vernieuwen. 

Tegelijkertijd maakt het boek duidelijk dat er nog veel winst te behalen valt door beter gebruik te maken van ict, bijvoorbeeld door de ict-deskundigheid van medewerkers te vergroten.

Vervolg op 'Scholen om van te leren'

Auteur van 'Dat kan bij ons niet!' is Frans Schouwenburg, expert onderwijsvernieuwing met ict bij Kennisnet. Hij vraagt met zijn boek aandacht voor de gedurfde initiatieven van deze mbo-instellingen en wil het onderwijs laten zien hoe je maatwerk voor individuele studenten kunt realiseren. 

Het boek is het vervolg op 'Scholen om van te leren' waarin 8 succesvolle, vernieuwende scholen uit het po en vo vertellen hoe ze hun onderwijs anders organiseren. 

'Dat kan bij ons niet!' is onderaan dit artikel gratis als pdf te downloaden.

Downloads

Deel 8 mbo-scholen laten zien dat het wél kan!

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug