Les op afstand organiseren kost tijd. Het is een illusie te denken dat we dit binnen de kortste keren volledig operationeel hebben. Maar er zijn wel mogelijkheden. Ook kost het tijd om de juiste afwegingen te maken, deze te implementeren en docenten de ruimte te geven om zich hierop voor te bereiden. Daarbij is een goede communicatie op elk moment heel belangrijk: communiceer naar docenten, studenten en soms ook de ouders wat u van plan bent, wanneer u een start gaat maken met les op afstand en wat u van hen verwacht. 

Met dit stappenplan, via kennisnet.nl en via mbo.lesopafstand.nl bieden we ondersteuning bij het zo goed mogelijk inzetten van les op afstand. De basis hiervoor wordt ook aangegeven in het servicedocument dat de MBO Raad recent heeft uitgegeven. We zullen deze informatie blijven aanvullen. Via onze Linkedin-groep zullen we vragen en antwoorden met elkaar delen. De site mbo.lesopafstand.nl is vooral bedoeld voor docenten die de dagelijkse praktijk in deze situatie vorm moeten geven en biedt vele handreikingen, tips en suggesties, ervaringen van anderen en een handleiding om online lessen te maken.

Stap 1: inventariseer of de randvoorwaarden op orde zijn

Voordat u van start gaat is het belangrijk goed te weten wat uw uitgangssituatie is. Zijn alle randvoorwaarden om digitaal te werken op orde? Wat is er beschikbaar om op afstand te werken en waar moet de prioriteit liggen? Ook in deze situatie is het goed om uit te gaan van Vier-in-balans, met een pragmatische blik.

Stroomschema-les-op-afstand-1
Stroomschema les op afstand

Stap 2: plan het onderwijs

De volgende stap is om te bepalen wat studenten de komende tijd gaan leren en wat daarbij belangrijke aandachtspunten zijn. Zijn er gewone lessen nodig, moeten er opdrachten of projecten uitgezet worden, gaat het om begeleiding van studenten in hun projecten of stages? Vaak gebeuren die laatste dingen al in digitale omgevingen, dat is mooi. Voor het specifiek organiseren van lessen online moeten vaak nog wel een aantal prioriteiten bepaald worden. 

Stap 3: richt ict-voorzieningen in om samen te werken en te leren 

Er zijn natuurlijk veel verschillende ict-middelen die u kunnen helpen om ook als de meeste studenten thuis moeten blijven toch samenwerking en samen leren mogelijk te maken. Uw instelling heeft er ongetwijfeld al veel van in huis, maak daar vooral gebruik van. Dit is het moment om die mogelijkheden optimaal in te zetten Vrijwel alle scholen zijn daar nu ook volop mee bezig en dat levert veel op. Natuurlijk kunnen nieuwe apps of toepassingen helpen, maar nogmaals: er kan vaak al heel veel in de bestaande infrastructuur . 

Stap 4: volg de ontwikkelingen, landelijk en op school, en stel bij waar nodig

In de komende weken wordt veel gevraagd van docenten, studenten, ouders en onderwijsprofessionals. Het is van belang om de ontwikkelingen op uw school en landelijke ontwikkelingen te volgen en in te spelen op vragen.

Dit stappenplan, de informatie over leren op afstand op kennisnet.nl en de meer concrete tips en handreikingen voor docenten en ict-coordinatoren op lesopafstand.nl zullen de komende dagen verder worden aangevuld.
In onze
LinkedIn-groep kunt u suggesties achterlaten en vragen stellen.

Download

Deel Stappenplan mbo #lesopafstand: wat u kunt doen nu mbo-scholen (grotendeels) dicht moeten

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail