Les op afstand organiseren kost tijd. Neem de tijd die nodig is om afwegingen te maken, deze te implementeren en leraren de ruimte te geven om zich hierop voor te bereiden. Daarbij is een goede communicatie op elk moment heel belangrijk. Communiceer naar leraren, leerlingen en ouders wat u van plan bent, wanneer u een start gaat maken met les op afstand en wat u van hen verwacht. 

Met dit stappenplan, via kennisnet.nl en via vo.lesopafstand.nl bieden we ondersteuning bij het zo goed mogelijk inzetten van les op afstand. We zullen deze informatie blijven aanvullen. Via onze Linkedin-groep zullen we vragen en antwoorden met elkaar delen. 

Stap 1: inventariseer of de randvoorwaarden op orde zijn

Leren op afstand is een mix van leren met digitale en andere middelen. In deze stap gaat u na in hoeverre het in uw situatie mogelijk is om digitaal werken goed in te zetten. Zijn alle randvoorwaarden om digitaal te werken op orde? Wat is er beschikbaar om op afstand te werken en waar moet de prioriteit liggen? Ook in deze situatie is het goed om uit te gaan van Vier-in-balans, met een pragmatische blik.  

Stroomschema-les-op-afstand-1
Stroomschema les op afstand

Stap 2: plan het onderwijs

In deze stap bepaalt u wat leerlingen de komende tijd gaan leren en wat daarbij belangrijke aandachtspunten zijn. Voordat de lessen worden ingericht moeten de prioriteiten bepaald worden. Wat moet nu in ieder geval gebeuren?

Stap 3: richt ict-voorzieningen in om samen te werken en te leren 

Verschillende ict-middelen kunnen u helpen om ook als de meeste leerlingen thuis moeten blijven toch samenwerking en samen leren mogelijk te maken. Maak vooral gebruik van de ict-voorzieningen die u al in huis heeft en de leermiddelen die u al gebruikt.

Stap 4: volg de ontwikkelingen, landelijk en op school, en stel bij waar nodig

In de komende weken wordt veel gevraagd van leraren, leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals. Het is van belang om de ontwikkelingen op uw school en landelijke ontwikkelingen te volgen en in te spelen op vragen.

Dit stappenplan, de informatie over leren op afstand op kennisnet.nl en de meer concrete tips en handreikingen voor leraren en ict-verantwoordelijken op lesopafstand.nl zullen de komende dagen verder worden aangevuld.
In onze
LinkedIn-groep kunt u suggesties achterlaten en vragen stellen.

Download

Deel Stappenplan voortgezet onderwijs #lesopafstand: wat u kunt doen nu scholen (grotendeels) dicht moeten

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail