Op dit moment zijn scholen hard aan de slag om het onderwijs op afstand te organiseren voor hun leerlingen. Daarbij geven de scholen prioriteit aan het organiseren van onderwijs aan eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Scholen, leraren en schoolleiders zoeken naar een oplossing voor het geven van onderwijs op afstand. Kennisnet zet zich in om scholen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen.

De stroomschema’s voor het po, vo en mbo zijn ook in PDF-formaat beschikbaar. Zie hiervoor het kopje downloads.

Lesopafstand.nl

Publieke en private partijen ontplooien waardevolle initiatieven om onderwijsinstellingen te helpen om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Kennisnet bundelt deze initiatieven op lesopafstand.nl. Hier vindt u een totaaloverzicht van tips en suggesties voor het po, vo en mbo. Bovendien vindt u een overzicht van toepassingen, leermiddelen en leveranciers (inclusief de ondersteuning die zij nu bieden). Deze informatie wordt de komende tijd steeds verder aangevuld.

Overige tips

Denk mee

Downloads

Onderstaand de stroomschema’s per sector die bij de verschillende stappenplannen horen.

Deel Scholen tijdelijk dicht door coronavirus; hoe kunt u les op afstand geven?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail