Een i-coach helpt teams en docenten in het mbo om hun ict-bekwaamheid te vergroten. Het doel is ict beter aan te laten sluiten bij de onderwijsdoelstellingen van de opleiding en de onderwijspraktijk van de docent.

Ict-bekwaamheid van docenten kun je verbeteren door het inzetten van een i-coach © Kennisnet

Om de inzet van i-coaches in het mbo te vergroten, ontwikkelden Kennisnet en saMBO-ICT de leergang i-coaches. Deze leergang start in september en is onder andere bedoeld voor onderwijsmanagers en i-coaches in het mbo. Aanmelden kan op sambo-ict.nl.

Leergang i-coaches

De leergang i-coaches bestaat uit een masterclass en een ‘peergang’.

Masterclass Bruggen Bouwen

De masterclass Bruggen Bouwen is bedoeld voor managers, projectleiders en i-coaches. Het gaat in op de strategische en tactische invoering van de i-coach als instrument binnen de organisatie. De masterclass is gestoeld op 6 succesfactoren en behandelt zaken als onderwijsvisie, rollen binnen de organisatie en facilitering.

Tijdens de masterclass worden deze factoren stap voor stap behandeld. Ook wordt er een plan van aanpak ontwikkeld voor de eigen instelling. Uit elke instelling werkt een onderwijsmanager, een projectleider en een i-coach samen om tot dit plan te komen. Door interactie en de inbreng van externe experts ontstaat er een rijke omgeving waarin dit plan tot stand komt. Het plan van aanpak wordt tijdens de masterclass getoetst bij het eigen management. Uiteindelijk kan dit plan na de masterclass worden ingezet voor de implementatie van het instrument i-coach.

Peergang i-coaches: praktisch aan de slag

In de Peergang i-coaches wisselen i-coaches (peers) onderling kennis en ervaringen uit. Hierin staat de verbinding van ict aan de didactiek centraal en komen coachingsvaardigheden en -skills aan bod.

Deze peergang is gebaseerd op 6 rollen die voor de i-coaches zijn uitgewerkt. Dit zijn:

De rol van technovator is die van inspirator en innovator met een brede technologische affiniteit en kennis. Dat is de rol van waaruit i-coaches vaak beginnen of aangesteld worden. Het palet aan rollen geeft aan dat de i-coach meer rollen moet kunnen beheersen. Om dat te ondersteunen is deze peergang ontwikkeld.

De peergang bestaat uit 1 centrale fysieke bijeenkomst en 6 losse online modules, voor elke rol 1. In een virtuele onderwijsomgeving worden in diverse workshops de 6 rollen besproken, gedeeld en bediscussieerd. Ook hier ondersteunen experts de online sessies en wordt nauw samengewerkt tussen de deelnemende i-coaches.

Aanmelden

Aanmelden voor de leergang kan via sambo-ict.nl 

Deel deze pagina: Kennisnet en saMBO-ICT starten leergang i-coaches in het mbo

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail