Om onze gedeelde ambities rond onderwijs op maat te realiseren, moeten álle scholen toegang hebben tot snel internet. Met dit bedrag lukt dat niet. Het probleem met een basisinfrastructuur is dat u het niet half kunt doen. Dat is alsof u goederen wilt vervoeren van de Rotterdamse haven naar Duitsland, maar een treinrail aanlegt die ophoudt bij Utrecht. Daar gaat geen enkele goederentrein over rijden.

Leveranciers wachten af

Dat is precies wat er nu in het onderwijs aan de hand is. Aanbieders als educatieve uitgeverijen maar ook bijvoorbeeld Snappet houden zich in. Waarom zouden ze investeren in het ontwikkelen van adaptief, interactief en verrijkt digitaal leermateriaal, waarin audio en video een belangrijke rol spelen, wanneer scholen niet de bandbreedte hebben om dat leermateriaal te gebruiken?

Pas op het moment dat elke school voldoende internetsnelheid heeft om die leermiddelen daadwerkelijk te kunnen gebruiken, zullen ze die gaan ontwikkelen. Ik begrijp dat wel. Netflix stemt zijn aanbod ook niet af op 6 verschillende internetsnelheden in 6 verschillende huishoudens. Dus tot het zover is, kiezen aanbieders ervoor pas op de plaats te maken en die toepassingen die veel bandbreedte vragen niet te ontwikkelen.

Nu is het nog zo dat slechts de helft van de scholen toegang heeft tot snel internet, en de andere helft het geld niet heeft om dat te realiseren. Of, wat ook voorkomt: een dikke pijp vol glasvezelkabels die wordt aangelegd tot aan de voordeur van een school, waarna blijkt dat de infrastructuur binnen die school niet op orde is. Door de randvoorwaarden in alle scholen op orde te brengen kunnen we onderwijs op maat in een hoger tempo realiseren. En dat is iets waar scholen volop mee bezig zijn, waar ze heel graag mee aan de slag willen.

Eigentijds, veilig en persoonlijk onderwijs

Elke leerling verdient eigentijds, veilig en persoonlijk onderwijs. Dat betekent dat die leerling ondersteund wordt door een goede infrastructuur, toegang heeft tot moderne adaptieve leermiddelen en les krijgt van een ict-bekwame leraar. Dat zijn privacy gewaarborgd is en zijn gegevens beveiligd, dat zijn school een sociaal veilige omgeving is zonder digitaal pesten, dat hij dankzij het goed analyseren van zijn leerresultaten het onderwijs op maat krijgt waarop hij recht heeft.

Daarom ondersteunen we het Doorbraakproject Onderwijs & ICT en regelen we toegang tot goed digitaal leermateriaal, zorgen we voor standaarden – die er bijvoorbeeld voor zorgen dat dashboards kunnen worden ontwikkeld waarop leraren de voortgang van leerlingen volgen – en leveren we expertise. En dat is ook de reden dat we het manifest ‘Nú investeren in onderwijs van morgen‘ hebben ondertekend. We juichen elke bijdrage aan een betere ict-basisinfrastructuur van harte toe, of het nu met een manifest is of met de extra investering vanuit OCW en EZ. 

Daarmee zijn we er nog niet. Er zou geen ongelijkheid moeten bestaan in het onderwijsveld. Scholen moeten zelf kunnen kiezen op welke manier ze onderwijs op maat willen aanbieden. Het ontbreken van randvoorwaarden mag daarin nooit een belemmering vormen. En dat is precies de reden waarom die randvoorwaarden voor het hele scholenveld in één keer goed zou moeten regelen.

Deel deze pagina: Toine Maes: ‘Investeren in snel internet kunt u niet half doen’

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail