Op De Verwondering staat ervaringsgericht leren centraal: kinderen leren zoveel mogelijk door te doen en door zelf hun leervragen te stellen. De leerlingen zijn niet ingedeeld in groepen, maar in fases van een half jaar. Er zijn 16 fases, en de overgang naar een volgende fase is afhankelijk van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. De leerling kan per vakgebied in een andere fase zitten. Hierdoor kan het onderwijsaanbod goed worden toegesneden op de ontwikkeling van de individuele leerlingen.

Mentorgroepen en leerpleinen

De leerlingen starten de dag in een mentorgroep (met 30 leerlingen) en komen daar aan het einde van de dag weer samen. Ook tussendoor zijn ze af en toe in de mentorgroep. In die groep bespreken de leerlingen wat ze die dag gaan doen en evalueren ze waaraan ze die dag hebben gewerkt. De school is ingedeeld in drie grote leerpleinen: een plein voor groep 1 tot en met 3 (fase 1 tot en met 6), een plein voor de groepen 4 en 5 (fase 7 tot en met 10), en een plein voor de groepen 6, 7 en 8 (fase 11 tot en met 16).

Leerlingen aan het werk op een van de leerpleinen op basisschool De Verwondering in Nijmegen © Dirk-Jan Visser / Kennisnet

Indeling omgekeerd

De leerpleinen voor de midden- en bovenbouw zijn nog samengevoegd: leerplein 2 en 3 hebben samen 39 leerlingen. Een leerplein bestaat uit een grote centrale ruimte, die plaats biedt aan alle kinderen. Om het leerplein heen zijn ruimtes waar kinderen in kleinere groepen kunnen werken en waar instructie en verwerking van de lesstof centraal staan. De indeling is als het ware omgekeerd: standaard op de gang (enorme leerpleinen) en als het nodig is naar de klas.

Ateliers

Op het leerplein voor de onderbouw is bijvoorbeeld ruimte voor de traditionele poppenhoek en de bouwhoek. Daarnaast zijn er ateliers voor rekenen, taal en kunst. In die ateliers werkende leerlingen in groepen die zijn samengesteld naar niveau. Op de leerpleinen van de hogere groepen is een leeshoek met comfortabele zitjes en kussens, waar leerlingen individueel rustig kunnen lezen of werken. Maar er is ook een atelier in een collegezaalopstelling, waar een leraar een thema kan introduceren aan een grote groep leerlingen, of waar leerlingen iets kunnen presenteren en vervolgens debatteren. Zo kunnen leerlingen en leraren in het gebouw op verschillende manieren leren en lesgeven.

Meerdere leerkrachten per leerplein

Er zijn meerdere leerkrachten per leerplein. Op het plein voor de onderbouw bijvoorbeeld, staan vier leerkrachten en een onderwijsassistent. De Verwondering maakt gebruik van het International Primary  Curriculum (IPC). Dat is een lesmethode voor creatieve vakken en zaakvakken als geschiedenis, aardrijkskunde, kunst, wetenschap en techniek. Met IPC biedt u lesstof thematisch aan.

Elementen uit jenaplan- en daltononderwijs

De zelfontwikkelde onderwijsvisie heeft ook elementen uit het jenaplan- en daltononderwijs. Zo werken de kinderen er zoveel mogelijk zelfstandig met dag- en weektaken. En de leerkracht is vooral een ondersteuner die de leerlingen helpt om zelf antwoorden te vinden. De leerlingen presenteren hun resultaten in een portfolio.

Scholen om van te leren

Meer weten over de aanpak van De Verwondering? Lees dan het hele verhaal over deze bijzondere school in het boek Scholen om van te leren, dat Kennisnet onlangs heeft gelanceerd. Het boek is gratis beschikbaar als download. Auteur Frans Schouwenburg (expert onderwijsvernieuwing met ict bij Kennisnet) vraagt met dit boek aandacht voor de gedurfde initiatieven van scholen. Hij wil het onderwijs inspireren en laten zien hoe deze vernieuwende scholen maatwerk realiseren voor individuele leerlingen.

Deel deze pagina: De Verwondering: ‘Leren kan overal, op de plek die het beste uitkomt’

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail