In deze nieuwe podcastserie spreken we met verschillende academici over digitalisering in het onderwijs. Hoe kijken zij vanuit hun domein naar het gebruik van ict in de klas? Deze aflevering: Paul A. Kirschner, universiteitshoogleraar aan de Open Universiteit in Heerlen.

Voorbereid op de toekomst

Kirschners passie, het onderzoeken hoe leerlingen leren en wat zij nodig hebben om optimaal te leren, komt voort uit zijn jonge jaren. “Ik heb een jaar als leraar gewerkt, maar wat ik ook deed, leerlingen pikten de stof niet op. Ik begreep niet waar dat door kwam. Jaren later ben ik me hier als onderzoeker in gaan verdiepen”, vertelt Kirschner. 

“Investeer vooral in informatiemanagement, informatiegeletterdheid en de kennisbasis.” Dat is de conclusie van universiteitshoogleraar Paul A. Kirschner op de vraag hoe we leerlingen voorbereiden op de toekomst. © Rodney Kersten – Kennisnet

In de jaren als onderzoeker heeft hij veel geleerd. Zijn bevindingen deelt hij met een breed publiek. Eén van zijn inzichten is dat meer ict in de klas, of een les programmeren leerlingen niet per se voorbereidt op de toekomst. “Moeten we leerlingen wel leren programmeren in een taal, die misschien over 10 jaar niet meer bestaat? Of dat de computer door machine learning zelf programmeert?”, vraagt hij zich hardop af.

Informatiegeletterdheid en informatiemanagement

Wat werkt dan wel? In zijn onderzoeksrapport ‘Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen’ benadrukt hij het belang van informatiegeletterdheid en informatiemanagement. “Dat is van alle tijden”, zegt Kirschner.

“Er komt steeds meer informatie op ons af. Zonder de juiste kennis en vaardigheden kunnen we daar niks mee. Met informatiegeletterdheid geven we daarna betekenis aan die enorme brij informatie. Klopt het wat ik lees of niet? Is de bron betrouwbaar? En wat doe ik ermee?

“Met informatiemanagement leer je het kaf van het koren scheiden. Je leert informatie vastleggen, beheren, en het met anderen op effectieve en efficiënte wijze delen”, vindt Kirschner.

Kirschner constateert in zijn onderzoeken, en zelfs onder zijn studenten, dat de vaardigheden die we leerlingen meegeven, niet toereikend zijn. “Leerlingen zijn in staat om globaal te zoeken op het internet, maar niet gericht. Ze zijn goed in copy-paste. Maar ze zijn niet goed in staat om de informatie goed te beoordelen. Is dit een broodje aap-verhaal of klopt het echt?”

Investeer in een goede basis

Wat moeten scholen volgens Kirschner dan wel doen? “De kennis en vaardigheden die we kinderen nu al meegeven, moeten we koesteren en versterken. Dat fundament blijft van groot belang. Stevige kennis- en basisvaardigheden zijn de kern voor het verdere leren. Besteed meer tijd aan de algemene vorming van het kind.”

Om leerlingen te bereiken moeten we het onderwijs een beetje aanpassen. “Maar het is een evolutie, geen revolutie met nieuwe vakken en nieuwe inhoud.”

Onderdeel van die goede basis is dat leerlingen leren omgaan met onbekende situaties en vraagstukken. “Geef leerlingen opdrachten die hen uitdagen om vaardigheden en informatie te leren waar ze nog niet over beschikken. Vraag hen bijvoorbeeld welke problemen ze niet kunnen oplossen met wat ze geleerd hebben en waarom niet. Het gaat dan niet om bestaande kennis herproduceren, maar om het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden door te leren omgaan met het onbekende.”

‘Make education great again’

Om het onderwijs nog beter te maken, heeft Kirschner een aantal belangrijke adviezen. “Investeer in lerarenopleidingen. Focus daarbij op domeinkennis en op didactiek en pedagogiek. Beloon leraren, zorg ervoor dat er experts voor de klas staan. Los het lerarentekort op door struikelblokken weg te halen. Zorg ervoor dat mensen zich gratis kunnen omscholen.

“Het onderwijs in Nederland is goed. Laten we niet radicaal breken met wat al goed gaat. Laten we investeren in betere opleidingen en betere salarissen voor leraren. Let’s make education great again.”

Beluister de podcast

Benieuwd naar wat Kirschner nog meer te vertellen heeft? Beluister de podcast en abonneer u via Apple Podcasts, Spotify of uw favoriete podcast-app op de Kennisnet-podcast.

Deel deze pagina: Paul Kirschner: ‘Investeer in een goede basis’

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail