In deze 19 minuten durende podcast spreekt Claire met kennisnetexperts Frans Schouwenburg en Michael van Wetering over haar motivatie om in het onderwijs verandering teweeg te brengen.

Claire Boonstra voedt met Operation Education de revolutie in het onderwijs © Frans Schouwenburg

Claire: “Tussen de enorme diversiteit, die zichtbaar is bij mensen, en de diversiteit in talent die de samenleving steeds meer vraagt, lijkt het onderwijs nu een trechter die maar een paar kwaliteiten waardeert.”

Waarom hebben we lange zomervakanties?

In haar nieuwste initiatief ‘Onderwijsvragen’ vraagt Claire zich hardop af waarom de manier, waarop het onderwijs nu is ingericht, zo vanzelfsprekend is. Ze stelt ogenschijnlijk eenvoudige vragen zoals: waarom hebben we zulke lange zomervakanties? Of: waarom duren tienminutengesprekken 10 minuten? Of: waarom hebben we ooit gekozen voor de invoering van de Cito-toets?

Verrassende conclusies

Voor een goed onderbouwd antwoord op deze en nog veel meer vragen gaat Claire te rade bij wetenschappers, die met hun onderzoek soms tot verrassende conclusies komen. Suggesties voor goede onderwijsvragen zijn zeer welkom. Bijvoorbeeld via Twitter, met de hashtag #onderwijsvraag.

Lees op de website van Operation Education meer over het initiatief van Claire. Beluister de podcast en abonneer u via Apple Podcasts, Spotify of uw favoriete podcast-app op de Kennisnet-podcast.

Deel deze pagina: Claire Boonstra stelt onderwijsvragen: ‘Waarom doen we het eigenlijk zo?’

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail