Learning analytics betreft het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over studenten in het onderwijs om die vervolgens in te zetten bij de verbetering van het onderwijs.

"Eigenlijk is het gewoon een nieuwe naam voor iets wat goede leraren al sinds jaar en dag doen, maar dan met wat extra ondersteuning", antwoordt Doug Clow op de vraag waar het nou precies om draait bij learning analytics. "Leraren kijken als het goed is naar wat een leerling doet, waar het goed gaat en waar het hapert. En bij dat laatste probeert hij nogmaals uit te leggen hoe het zit."

Learning analytics kan een positieve bijdrage leveren aan de relatie tussen leraar en leerling, zegt Doug Clow © Jos Lammers/Hollandse Hoogte

De ontwikkeling van learning analytics maakt het voor leraren een stuk haalbaarder en makkelijker om een leerling ook daadwerkelijk dáár tegemoet te komen waar het nodig is. "De data die je kunt verzamelen geeft zoveel informatie over een leerling. Van de kennis en kunde tot de strategieën die worden gekozen en het tempo waarin wordt gewerkt; je weet veel sneller en preciezer wat goed gaat en wat niet. En je kunt daar dus ook veel beter op inspelen. Zo wordt het onderwijs efficiënter en kwalitatief beter."

Gezien en begrepen worden

De grootste winst zit volgens Clow echter in de effecten van deze manier van werken op de relatie tussen leraar en leerling. "Doordat je als leraar beter weet waar elke student behoefte aan heeft, kun je ook beter een brug slaan", legt hij uit.

"Als het goed is zorgt learning analytics ervoor dat de relatie tussen leraar en leerling wordt geoptimaliseerd. De angst dat je als leerling vooral wordt geobserveerd en bekritiseerd, waar nu soms sprake van is als gebruik wordt gemaakt van big data, maakt plaats voor een gevoel van gezien en begrepen worden. En hoe beter de relatie is, hoe beter je als leraar iets kan overbrengen."

Niet vervangend maar ondersteunend

Het legt ook meteen de kwetsbaarheid van het systeem bloot: als de school alleen de computer het werk laat doen, en de resultaten direct laat terugstromen naar de leerling in kwestie, zal dat contact juist slechter worden, en daarmee ook de kwaliteit van de lessen naar beneden halen. "De leerling voelt zich dan vooral bekeken en onbegrepen, en zal puur op grond van de digitale terugkoppeling niet veel verder komen."

De angst dat je als leerling vooral wordt geobserveerd en bekritiseerd, maakt met learning analytics plaats voor een gevoel van gezien en begrepen worden.

"Essentieel is wat je als leraar met de verzamelde data doet, en hoe je die terugkoppelt naar je leerlingen", aldus Clow. Wordt de methode goed ingezet, dan kan deze volgens Clow de leraar op veel gebieden ontlasten, waardoor er meer tijd en ruimte ontstaat voor die terugkoppeling en het leraar-leerling contact. "Het is dus zeker geen manier om op den duur leraren te vervangen, maar een systeem dat de leraar zo kan ondersteunen dat hij zijn educatieve bijdrage kan vergroten en verbeteren."

Deel Doug Clow: ‘Learning analytics verbetert relatie tussen leraar en leerling’

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail