Er is geen wetenschappelijk bewijs dat straling negatieve invloed heeft op de gezondheid, maar het is ook niet met 100% zekerheid uit te sluiten. Als school kunt u wel een aantal zaken doen om straling te verminderen.

Wifi-straling is voor zover nu bekend niet schadelijk voor de gezondheid
Er is geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat wifi de gezondheid schaadt © istock

Wat weten we?

De afgelopen tientallen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de invloed van elektromagnetische velden op de gezondheid, waaronder ook wifi-straling. De wetenschap heeft geen bewijs gevonden dat radiofrequente elektromagnetische velden de gezondheid schaden. Er zijn enkele aanwijzingen dat heel lang veel mobiel bellen een hoger risico geeft op bepaalde type hersentumoren. Voor andere effecten bestaan geen aanwijzingen, maar de wetenschap kan effecten nooit met 100% zekerheid uitsluiten.

In 2011 bracht de Gezondheidsraad het advies ‘Invloed van radiofrequente telecommunicatiesignalen op kinderhersenen’ uit. De conclusie van de Gezondheidsraad is dat er geen bewijs gevonden is dat blootstelling aan radio-frequente elektromagnetische velden een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen van kinderen, ook niet als die blootstelling regelmatig plaatsvindt.

Met het verschijnen van het rapport is de discussie over het vraagstuk nog niet verstomd. Daarom vroegen we aan Eric van Rongen, werkzaam bij de Gezondheidsraad, hoe hij tegen dit vraagstuk aankijkt.

Een korte weergave:

Overigens is bij het gebruik van mobiele apparatuur voor andere zaken dan bellen (sms, WhatsApp, internetten) de straling waaraan u blootgesteld wordt veel minder. De afstand van het apparaat tot de hersenen is dan immers groter.

Wat kunnen scholen zelf doen?

Fred Woudenberg, hoofd van het cluster leefomgeving bij de GGD Amsterdam en actief in het landelijke Kennisplatform Elektromagnetische Velden, krijgt met enige regelmaat vragen van scholen over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van wifi op instellingen.

Volgens hem zijn discussies over of er wel of geen wetenschappelijk bewijs is over het algemeen weinig vruchtbaar. Het is beter om er praktisch mee om te gaan. Als mensen zich zorgen maken, kunt u kijken hoe de straling waar we in ons werk, leven en leren mee te maken hebben kan verminderen.

Zo geeft een wifi-computernetwerk een hogere blootstelling aan zendsignalen dan een bedraad computernetwerk. Als leerlingen veel gebruikmaken van mobiel internet kan het aanleggen van een vrij toegankelijk wifi-netwerk op scholen de blootstelling juist weer verminderen. Zeker als de afstand tussen gebruikers en wifi-accespoint niet te groot is. Hoe korter de afstand tussen de wifi-zender en de computer, tablet of smartphone, hoe lager het zendvermogen wordt. Onze adviezen voor wifi-toegangspunten in de ‘Handreiking netwerk en wifi in de school’, gaan van deze richtlijn uit. 

Meer weten?

Er is dus geen wetenschappelijke erkenning dat elektromagnetische velden gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Er zijn wel mogelijkheden om de straling te beperken. Hierover is meer informatie te vinden bij het Kennisplatform Elektromagnetische Velden. In dit Kennisplatform werken samen: RIVM, TNO, KEMA, de GGD’s, Agentschap Telecom en ZonMw. De Gezondheidsraad heeft een adviserende functie.

Overigens gaat elk land weer anders om met wifi-straling. Zo is er een Franse wet aangenomen die wifi op kinderdagverblijven verbiedt. Scholen die zich nader willen laten informeren kunnen ook contact opnemen met de GGD.

Deel deze pagina: Hoe (on)gezond zijn wifi en mobieltjes op school?

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail