Tegenwoordig zijn softwaretoepassingen en digitale leermiddelen in het onderwijs bijna allemaal toegankelijk via internet. Dankzij cloudcomputing kunt u er met alle devices veilig en snel bij, zonder dat u allerlei programma’s moet installeren.

Een leerling werkt op een desktop op school en kan online veilig en snel bij de digitale leermiddelen
Digitale leermiddelen zijn bijna allemaal toegankelijk via internet, dankzij cloudcomputing kunt u er met alle devices veilig en snel bij © Anne Carolien Kohler

Beheer uit handen geven

Door deze ontwikkeling kan een groot deel van de servers en apparatuur uit de school verdwijnen. Ook kan een deel van het beheer van het systeem nu vanuit de cloud worden geregeld door een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is, in plaats van dat een systeembeheerder op school dat moet doen. Zo kunnen scholen tijd en geld besparen en kunnen ze applicaties sneller gebruiken. Via cloudplatforms kun je eenvoudig binnen, tussen en buiten scholen samenwerken. U bent niet meer afhankelijk van het gebouw waarin u op dat moment bent.

Goede internetverbinding

Het is wel heel belangrijk dat er een goede internetverbinding is. Voor werken in de cloud bent u tenslotte heel afhankelijk van de internetverbinding. Het is dan ook verstandig om dat goed in te regelen én altijd een plan B klaar te hebben als de school even verder moet zonder internet.

Public cloud

Als school gaan werken in de cloud? Kijk dan eerst naar het publieke cloudaanbod (de public cloud). Dit biedt veel functionaliteit tegen lage kosten, u betaalt namelijk alleen voor wat u daadwerkelijk gebruikt. En het aanbod is beschikbaar en geschikt voor iedere gebruiker. Denk bijvoorbeeld aan productiviteitsuites, zoals G Suite for Education en Office 365 Education of leerlingadministratiesystemen, zoals Magister, ParnasSys, en andere administratieve toepassingen, zoals AFAS of Exact.

Community cloud

Mist de public cloud de gewenste functionaliteiten of zijn er bezwaren tegen de gebruiksvoorwaarden? Dan is de community cloud een goed compromis. Dit is een private cloud die is ingericht door een groep organisaties met gemeenschappelijke wensen en eisen, zoals een schoolbestuur of het Nederlandse onderwijs. De Kennisnet-cloud bevat bijvoorbeeld ‘Vensters voor Verantwoording’ en de ‘Overstapservice Onderwijs’. Hoewel de public cloud kosteneffectiever is, hebben deelnemers in de community cloud meer regie.

Private cloud

Sommige besturen denken erover na om zelf een private cloud in te richten, zodat ze alle regie in handen hebben. Met een private cloud mis je echter het schaalvoordeel, waardoor het snel minder kosteneffectief wordt. Het grote voordeel van de public cloud is namelijk dat de kosten meeschalen naarmate het gebruik toeneemt, omdat een grote cloudprovider de initiële investeringen al heeft gedaan.

Centraal of decentraal inrichten

Cloudplatforms van bijvoorbeeld Microsoft, Google en Apple kunt u zowel centraal als decentraal inrichten. Beide opties hebben voordelen. Met een centrale inrichting kunt u bovenschoolse communicatie faciliteren. Een decentrale inrichting biedt individuele scholen meer flexibiliteit. Stel uzelf daarbij als schoolbestuur de vraag in hoeverre de specifieke inrichting van een ict-component daadwerkelijk bijdraagt aan de identiteit van de school. Voor generieke cloudplatforms zal dat niet snel het geval zijn, voor leermiddelen vaak wel.

Centrale bovenschoolse inrichting

De voordelen van centrale bovenschoolse inrichting:

Lokale inrichting op schoolniveau

De voordelen van lokale inrichting op schoolniveau:

Toepassingen in de cloud altijd beschikbaar

Om via een device toegang te krijgen tot toepassingen in de cloud, zijn verschillende schakels in het netwerk nodig. Alleen als deze allemaal goed op elkaar aansluiten, is er een betrouwbare verbinding. Deze keten is zo sterk als de zwakste schakel. Deze schakels zijn:

Meer weten over netwerkschakels? Bekijk de infographic ‘Eerste hulp bij internetproblemen’.

Bekijk alle antwoorden op veelgestelde vragen

Dit is één van de artikelen in een reeks die Kennisnet tot stand brengt met de PO-Raad. Bekijk het overzicht van alle artikelen uit de serie ‘Vraag & antwoord’.

Deel Wat moet ik weten over werken in de cloud?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail