Besluit een schoolteam meer maatwerk te gaan leveren, dan kan ict hierbij een positieve rol spelen. Het is dan wel belangrijk om vooraf een paar zaken op een rijtje te zetten. Weet iedereen wat de school van meer maatwerk verwacht? Willen we bijvoorbeeld betere leerresultaten per leerling behalen, of willen we differentiëren op tempo, proces of tijd? En daarnaast: wat kúnnen we verwachten van digitale leermiddelen die maatwerk mogelijk maken?

leraren voeren het gesprek over de inzet van ict in het onderwijs
Bij het besluit om met digitale middelen meer maatwerk te leveren, is het belangrijk om vooraf verwachtingen te bespreken © Dirk-Jan Visser

Hogere leerrendementen

Uit onderzoek blijkt dat maatwerk een hoger leerrendement kan opleveren, doordat je opdrachten precies op het niveau van de leerling kunt afstemmen. Zoiets krijgt een leraar van een groep met 30 kinderen alleen met een computer voor elkaar.

Maatwerk leidt tot meetwerk

Elke keuze heeft natuurlijk consequenties voor de aanpak en het werk. Maatwerk leidt bijvoorbeeld altijd tot meer meetwerk. Dit vraagt niet alleen veel van de deskundigheid van de docent, maar zorgt ook dat de inhoud van zijn werk verandert. Nieuwe verantwoordelijkheden zijn bijvoorbeeld:

Gesprek over maatwerk

Meer maatwerk brengt dus werk met zich mee. En u heeft ict nodig om leerlingen op een goede manier maatwerk te kunnen bieden. Maar het is een te grote claim om te stellen dat u dankzij ict ook meteen heel veel tijd wint. Leraren ervaren dat niet zo. Daarom is het belangrijk om in het team het gesprek te voeren over de aanpak van maatwerk. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het effect van bepaalde ict-activiteiten sterk afhangt van de pedagogische redenering van de leraar. Daarnaast blijkt dat de kwaliteit van deze redenering sterk toe kan nemen naarmate leerkrachten ook met elkaar het gesprek voeren over onderwijs.

U kunt uw leraren dus niet beter helpen dan door ze de kans te geven om veel met elkaar over hun leerlingen, onderwijskeuzes, didactische keuzes en materiaalkeuzes te praten. Ook kunt u hulp bieden bij het verkennen van wat in de markt verkrijgbaar is en de benodigde ict-voorzieningen hiervoor beschikbaar stellen.

En lees meer over maatwerk, differentiëren en adaptief leermateriaal in het Kennisnet Technologiekompas

Bekijk alle antwoorden op veelgestelde vragen

Dit is één van de artikelen in een reeks die Kennisnet tot stand brengt met de PO-Raad. Bekijk het overzicht van alle artikelen uit de serie ‘Vraag & antwoord’.

Deel deze pagina: Hoe kan ik de docent helpen bij maatwerk met ict?

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail