Onderzoek bevestigt wat leraren uit het nieuwkomersonderwijs al jaren roepen: er is te weinig bruikbaar leermateriaal voor leerlingen die Nederlands als tweede taal (NT2) leren. Ook is het beschikbare materiaal vaak van onvoldoende kwaliteit of sterk verouderd. Denk hierbij aan lesmateriaal over guldens, cassettebandjes of strippenkaarten.

Het gevolg: leraren ontwikkelen noodgedwongen zelf materiaal of stellen dit samen met het verouderde materiaal. Een tijdrovende en ingewikkelde klus, maar ook een specialisme op zich. Om scholen te ondersteunen bij de selectie van nieuw lesmateriaal voor nieuwkomers is de KiesWijzer (digitaal) leermateriaal NT2 ontwikkeld, te downloaden onderaan deze pagina. 

Leerlingen in het nieuwkomersonderwijs krijgen vaak les uit verouderd (digitaal) lesmateriaal. Dat moet anders. Met de KiesWijzer NT2 kunt u makkelijk nagaan aan welke criteria een lesmethode voldoet. © Anne Carolien Kohler / Kennisnet

KiesWijzer NT2 als hulpmiddel

De KiesWijzer is een hulpmiddel om (digitaal) leermateriaal NT2 te selecteren dat beter aansluit bij het niveau van nieuwkomers. Daarnaast kan de KiesWijzer helpen in gesprekken met marktpartijen over verbetering van het bestaande lesaanbod.

Op basis van gesprekken met experts in en rond het nieuwkomersonderwijs zijn criteria opgesteld die inzicht bieden in waar het leermateriaal voor nieuwkomers aan moet voldoen. De criteria zijn verdeeld over de domeinen Algemeen, Didactiek, Leerstof en Presentatie en houden rekening met de specifieke kenmerken van de doelgroep. Denk aan de rol van de moedertaal, meertaligheid en aandacht voor de verschillende didactische principes.

De KiesWijzer is bedoeld voor schoolleiders, specialisten en leraren in het nieuwkomersonderwijs. Het gaat hierbij om mensen die vooral werkzaam zijn in AZC-scholen, taalscholen en reguliere scholen met taalklassen of met nieuwkomers.

De KiesWijzer is een van de resultaten uit de versnellingsvraag van Stichting Primo. Een versnellingsvraag is een vraagstuk waar meerdere besturen tegenaan lopen bij de inzet van ict. Kennisnet en de PO-Raad ondersteunden scholen (2014-2018) bij de beantwoording van zulke vragen.

Zo gebruik je de KiesWijzer NT2

De KiesWijzer gebruikt u om onderbouwd (digitaal) leermateriaal NT2 in te kopen door per domein de criteria aan te vinken die u terugziet in de methode. Op basis van de KiesWijzer kunt u overzichtelijk vergelijken welke methode het meest geschikt is voor onderwijs aan nieuwkomers en met welke methode u aan de slag wilt gaan.

U doet dit door binnen uw schoolteam het gesprek aan te gaan over welke criteria in jullie situatie belangrijk zijn bij de aanschaf van een lesmethode. Op basis daarvan kunt u een weloverwogen keuze maken bij de selectie van leermateriaal NT2. U kunt deze checklist ook gebruiken in gesprek met marktpartijen over de doorontwikkeling en verbetering van het huidige lesaanbod.

Meer over de KiesWijzer NT2

Wanneer het leermateriaal aan de criteria in de KiesWijzer NT2 voldoet, is het geschikt voor goede ondersteuning van nieuwkomers in het onderwijs. Meer weten? In het onderzoek ‘Voldoen de beschikbare leermiddelen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers?’ leest u meer achtergrondinformatie over de criteria.


KiesWijzer (digitaal) leermateriaal NT2

publicatie
PDF
631 KB

Met de KiesWijzer NT2 kunt u makkelijk nagaan aan welke criteria een lesmethode voldoet. Gebruik de KiesWijzer bij de aanschaf van nieuw lesmateriaal of in gesprek met marktpartijen.

downloaden

Deel KiesWijzer NT2 helpt bij selectie van geschikt (digitaal) lesmateriaal voor nieuwkomersonderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail