Veel scholen willen graag flexibeler met leermiddelen werken. Met name voor digitale leermiddelen is de hoop en verwachting dat hiermee maatwerk voor leerlingen dichterbij komt. Maar wilt u meer gaan differentiëren, of zelfs iedere leerling een eigen leerroute laten volgen, dan raakt u het houvast kwijt van een vaste route door de leerstof. Wat komt daarvoor in de plaats?

Leerdoelen als houvast

Op veel scholen die deelnamen aan de leerlabs van Leerling2020 is het denken vanuit leerdoelen als nieuw houvast ontdekt. Zij gebruiken de leerdoelen, uitgewerkt door SLO op leerplaninbeeld.slo.nl, als kapstok voor het leerprogramma. Onder het kopje ‘Curriculumbewustzijn’ op leerling2020.nl vindt u veel praktijkvoorbeelden en de aanpak van scholen. 

Steeds meer leraren gaan actief aan de slag om te werken vanuit leerdoelen. Op die manier creëren zij een stevige basis om meer onderwijs op maat onderwijs te kunnen bieden en flexibel met (digitale) leermiddelen om te gaan. © Reyer Boxem / Kennisnet

Leerdoel op het bord

Scholen aan Zee wil bijvoorbeeld meer differentiëren in het onderwijs, en daarvoor leermiddelen uit verschillende bronnen combineren. Leerdoelen zijn hiervoor voorwaardelijk; daarom werd aan leraren gevraagd om elke les het leerdoel van die les op het bord te zetten. Dat was in het begin nog best lastig, want hoe formuleert u zo’n leerdoel nu goed? Daarbij kregen ze hulp van een externe coach.

Ook gaven collega’s elkaar na klasbezoeken feedback. Inmiddels ontdekken leraren de voordelen. Zo kan er vooruit gepland worden op basis van leerdoelen: makkelijk als een collega een keer een les moet overnemen. Ook zijn leraren bij de leerdoelen combinaties gaan maken tussen vakken. Werken met procenten komt bijvoorbeeld terug bij zowel rekenen als natuurkunde. Daarnaast kijken ze ook met hun leveranciers welke leermiddelen nodig zijn.

Vrijer omgaan met de methode

In de proeftuin Rekenen werkten 8 basisscholen vanuit leerdoelen, in dit geval met de leerjaardoelen rekenen van SLO. Zij gebruikten deze om de voortgang van de leerlingen te volgen en te bepalen welke extra oefening of instructie er nodig was. Vervolgens zochten zij naar leermiddelen op basis van deze leerdoelen. Dat was niet altijd even gemakkelijk. Toch vonden de meeste leraren dat de proeftuin meer inzicht gaf in de doelen van het rekenen. Daardoor zijn ze curriculumbewuster geworden en durven vrijer om te gaan met de methode.

Werken met leerdoelen in het mbo

In het mbo zijn de leerdoelen weergegeven in de kwalificatiedossiers, die SBB publiceert. De kerntaken en werkprocessen die hierin staan beschreven, bieden mooie handvatten om de vaste route door lesmethodes los te laten.

Het inspiratieboek ‘Dat kan bij ons niet!‘ over vernieuwende opleidingen aan het mbo, beschrijft het voorbeeld van Mijn School. In dit voorbeeld bespreken studenten samen met hun coach hoe ze hun diploma kunnen behalen op een manier die bij ze past. De ene student zet een project op om broodjes te gaan bakken met kinderen in het park, de andere werkt aan een moestuin om buurtbewoners bij elkaar te brengen. De kerntaken en werkprocessen van de opleiding komen voor verschillende studenten op verschillende momenten aan bod. Dit is afhankelijk van wanneer ze het nodig hebben in hun zelf uitgestippelde programma.

Aan de slag met leerdoelen in het onderwijs

Deze voorbeelden laten zien dat steeds meer leraren actief aan de slag zijn om vanuit leerdoelen te werken. Zo creëren zij een stevige basis om meer onderwijs op maat te kunnen bieden en flexibel met (digitale) leermiddelen om te gaan. Wilt u zelf ook aan de slag met leerdoeldenken? Volg de online workshop Werken met Leerlijnen voor het primair onderwijs of het voortgezet onderwijs.

Hebben jullie al een begin gemaakt met dit leerdoeldenken op school? Bedenk dan wat dit betekent voor uw vraag naar leermiddelen en ga daarover in gesprek met uw leverancier.

Deel Werken vanuit leerdoelen: zo laten scholen de vaste route door de lesstof los

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail