In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) ingegaan. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn al enige tijd bezig om aan deze nieuwe privacywetgeving te voldoen. Om een representatief beeld te krijgen van de stand van zaken in het onderwijs, voerden Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad in 2018 onderzoek uit. In totaal vulden 1636 beleidsbepalers (schoolbestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren) en onderwijsprofessionals de enquête in.

Maar liefst driekwart van de schoolbesturen in het po en 85% van de schoolbesturen in het vo maakt afspraken over IBP, heeft het beleid op orde en heeft beveiligingsmaatregelen genomen. Slechts 1% in het po en 0% in het vo zegt nog niet gestart te zijn.

Meer aandacht voor privacy

Een van de pijlers van de nieuwe privacywetgeving is dat scholen meer verantwoordelijkheden hebben rond privacy. Met de komst van de nieuwe privacywetgeving moeten schoolbesturen bijvoorbeeld een privacy-administratie bijhouden. Dit betekent dat zij moeten aantonen dat er verantwoord wordt omgegaan met de privacy van leerlingen en medewerkers.

Monitor IBP 2018: scholen zijn goed op weg met informatiebeveiliging en privacy
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn goed op weg met informatiebeveiliging en privacy. © Rodney Kersten / Kennisnet

Uit het onderzoek blijkt dat leraren en ondersteunend personeel instructies hebben gekregen over hoe ze veilig en verantwoord omgaan met de gegevens van leerlingen. Zo vragen 98% van de scholen in het primair onderwijs ouders toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen. In het voortgezet onderwijs doen 89% van de schoolbesturen dit, 10% is hier nog mee bezig. Schoolmedewerkers blijven wel behoefte hebben aan praktische informatie en voorlichting over privacy en beveiliging.    

Veel schoolbesturen voldoen ook aan de eis van de privacywet om een interne privacytoezichthouder aan te wijzen: de functionaris gegevensbescherming (FG). 2 op de 3 schoolbesturen in het basisonderwijs heeft dit geregeld. In het voortgezet onderwijs hebben 90% van de schoolbesturen zo’n functionaris. Bijna 4 op de 5 schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs maakt ook afspraken over IBP met leveranciers van softwaresystemen.

Hulpmiddelen IBP

Om scholen in het po en vo te helpen informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed te organiseren, heeft Kennisnet in samenwerking met de PO-Raad en VO-raad de Aanpak IBP ontwikkeld. Dit is een praktisch stappenplan waarmee scholen IBP goed kunnen regelen. Meer dan de helft van de schoolbesturen in het po, en driekwart van de schoolbesturen in het vo maakt hier gebruik van. Voor de it-afdelingen en staf worden door Kennisnet, de PO-Raad en VO-raad extra hulpmiddelen ontwikkeld over technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn. Denk hierbij aan uitleg en checklists.

Voor scholen is een pakket beschikbaar met nieuwsbrieven en voorlichtingsvideo’s. Hiermee krijgen onderwijsprofessionals inzicht in hoe zij op school veilig en verantwoord omgaan met gegevens van leerlingen en collega’s.

Bekijk de Monitor IBP

Benieuwd naar de overige resultaten uit de Monitor IBP? Bekijk de Monitor IBP 2018. 

Monitor IBP 2018

Hoe ver zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs met het regelen van informatiebeveiliging en privacy? Bekijk de resultaten uit de Monitor IBP van Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad, die voor het eerst in 2018 is afgenomen.

nu lezen downloaden (PDF 1,3 MB)

Deel deze pagina: Monitor IBP: ‘Scholen goed op weg met informatiebeveiliging en privacy’

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail