Het gebruik van ict in het onderwijs neemt steeds meer toe. De toepassing van technologie is uit geen enkel klaslokaal meer weg te denken. Deze beweging wordt versterkt door meer kennis over het gebruik van ict in het onderwijs, een groter aanbod aan digitale leermiddelen en het toenemend aantal apparaten (devices) dat beschikbaar is per klas. Om het gebruik van ict in het onderwijs naar een hoger niveau te tillen, is een professionele inzet van ict noodzakelijk. 

Klaslokaal met leerlingen
Steeds meer scholen gebruiken ict. Volgens Toine Maes, directeur van Kennisnet, zijn sterke netwerken noodzakelijk voor een professionele inzet van ict. © Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Dat vraagt om keuzes op bestuurlijk niveau, bijvoorbeeld over de inrichting van de randvoorwaarden zoals een goede internetverbinding of een veilige omgang met gegevens. Keuzes maken op bestuurlijk niveau betekent ook: weten wat je als bestuur zelf moet en kunt oplossen, en wat beter in bovenbestuurlijke samenwerking geregeld kan worden.

Meer en anders samenwerken

Het Nederlandse onderwijs kan op bestuurlijk niveau nog veel winnen door meer en anders samen te werken. De Inspectie van het Onderwijs roept in haar rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ bestuurders op om meer met elkaar op te trekken als het gaat om passend onderwijs en thema’s als HR-beleid en lerarentekort. Het had niet misstaan als daar ook samenwerking op het terrein van ict bij was vermeld. Uit onderzoek van Fredo Schotanus van de Universiteit Twente blijkt dat samenwerken diverse voordelen op kan leveren. Met name op het gebied van inkoop, innovatie (kennisdeling) en het verminderen van bureaucratie.

Bestuurlijke netwerken

Sommige zaken op het gebied van ict-inkoop zijn voor een bestuur beter te regelen in samenwerking. Dit zorgt onder andere voor inkopen tegen een betere prijs-kwaliteitverhouding en voor hoogwaardige en toekomstbestendige ict-producten en diensten. Centraal organiseren en (bovenbestuurlijke) samenwerking biedt uitkomst, bijvoorbeeld bij het regelen van goede en betrouwbare ict-verbindingen, het inhuren van experts of het maken van afspraken met marktpartijen.

Door samen te werken en de krachten te bundelen kunnen besturen meer bereiken met ict in het onderwijs. Daarbij is het van belang dat besturen een vorm van samenwerking kiezen die hun eigenaarschap en invloed voldoende waarborgt. In het mbo werken besturen al nauw met elkaar samen. In het po en vo hebben een aantal besturen de coöperatie SIVON opgericht.

Kennisnet vindt dan ook dat zij, waar het gaat om de aspecten die te maken hebben met ict, samenwerking moet stimuleren en haar kennis en kunde daarvoor moet inzetten. Daarom staan wij achter het bestuurlijke initiatief SIVON. Beide organisaties hebben daarom ook de intentie uitgesproken om op termijn samen te gaan.

Sterke netwerken

Kennisnet ondersteunt de samenwerking van besturen via het programma Sterke Netwerken. Tussen Kennisnet en SIVON zijn samenwerkingsafspraken gemaakt om publieke ict-diensten te ontwikkelen. Kennisnet kan zo met meer impact bijdragen aan de noodzakelijke randvoorwaarden voor alle po- en vo-scholen.

Kennisnet ondersteunt bijvoorbeeld de toegang tot veilig en betrouwbaar internet van de dienst Veilig Internet van SIVON. Met een Nationaal Dienstencentrum (NDC) zorgt Kennisnet voor een basisniveau aan internettoegang en beveiliging, en zorgt voor de werking van de gehele keten. Tot slot ondersteunt Kennisnet via het programma Sterke Netwerken schoolbesturen, waaronder de leden van SIVON, met expertise voor de vertaling van de wensen van het onderwijs naar bijvoorbeeld programma’s van eisen.

Sterke netwerken zijn nodig om de volgende stap te kunnen zetten in het benutten van de mogelijkheden van digitalisering door het onderwijs. Denk aan netwerken in de vorm van snelle en veilige internetverbindingen, maar ook aan netwerken van schoolbesturen die samenwerken aan een professionele inzet van ict.

Deel deze pagina: Toine Maes: ‘Een professionele inzet van ict vraagt om sterke netwerken’

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail