Steeds meer scholen werken met digitale leermiddelen en leraren gebruiken vaak digitale toepassingen om hun lessen nog beter te maken. Voor veel scholen is het onderwijs daarmee afhankelijk geworden van de kwaliteit van de ict-infrastructuur. Het netwerk is hierbij erg belangrijk.

In de praktijk blijkt dat dat netwerk niet altijd even goed werkt. Daarom bouwt Kennisnet het NDC. Via een Europese aanbestedingsprocedure is de ict-dienstverlener Axians geselecteerd voor de inrichting van het dienstencentrum. Het NDC is onderdeel van de dienst Veilig Internet, die Kennisnet en SIVON gezamenlijk aan het onderwijsveld gaan aanbieden. 

Mobiele telefoon met een lichtgevend netwerk met bolletjes die met elkaar verbonden zijn
Met het NDC zorgt Kennisnet voor een basisniveau aan internettoegang en beveiliging voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. © iStock

Professionele inzet van ict

Het NDC past in de visie van Kennisnet dat een professionele inzet van ict noodzakelijk is. Toine Maes, directeur van Kennisnet: “Ik ben verheugd dat we na een intensieve periode het NDC kunnen realiseren. Samen met de stakeholders OCW, PO-Raad en VO-raad stimuleren we scholen om ict professioneel te organiseren. Door samen te werken en de krachten te bundelen, kunnen besturen meer bereiken met ict in het onderwijs. In het po en vo hebben een aantal besturen de coöperatie SIVON opgericht. Tussen Kennisnet en SIVON zijn samenwerkingsafspraken gemaakt om publieke ict-diensten te ontwikkelen.”

Nationaal Dienstencentrum

Het NDC is een verzameling diensten, die communicatie via het internet en toegang tot het internet op een veilige en betrouwbare manier mogelijk maakt, waaronder internettoegang, anti-DDoS-maatregelen, IP- en DNS-filtering. Dit najaar begint de bouw van het netwerk, dat kan uitgroeien tot een van de grootste beveiligde netwerken van Nederland. Axians bouwt, levert en beheert, samen met haar technologie partners Cisco en Fortinet, de komende jaren aan een centrale beveiligde omgeving en gaat alle po- en vo-schoollocaties door middel van SD-WAN technologie ontsluiten.

Tom Greeve, Deputy Managing Director Axians: “Wij zijn er bijzonder trots op om Kennisnet te mogen helpen bij de bouw en het beheer van een toekomstgerichte netwerkinfrastructuur voor beveiligde internetverbindingen. Naast onze jarenlange ervaring met het bouwen van netwerken in het onderwijs spelen ook onze cyber security activiteiten een belangrijke rol. Door inzet van onze kennis en expertise leveren wij samen met onze technologie partners graag een positieve bijdrage aan goed onderwijs in Nederland.”

Meer informatie over Veilig Internet

Wilt u meer weten over de dienst Veilig Internet? Lees dan meer op de pagina Veilig Internet op sivon.nl.

Deel deze pagina: Veilig en betrouwbaar internet voor alle scholen in primair en voortgezet onderwijs bereikbaar

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail