Veel scholen willen dat leerlingen in de klas een device hebben, zoals een tablet, Chromebook of laptop. Ze kunnen hierop bijvoorbeeld digitale leermiddelen gebruiken of met klasgenoten samenwerken. Bij de keuze voor het type device is het belangrijk om vanuit de onderwijsvisie te bepalen welke aspecten doorslaggevend zijn en daarover met alle betrokkenen te overleggen: schoolleider, teamleiders en leraren, ict-coördinator en beheerders.

Kinderen werken op een laptop in de klas, hoe maak je de keuze voor een device?
Bij de keuze voor devices voor een school is het belangrijk om vanuit de onderwijsvisie te bepalen welke aspecten doorslaggevend zijn © Rodney Kersten

Keuze baseren op gebruik device

Bedenk eerst waarvoor leerlingen het device precies zullen gebruiken en baseer daar u keuze op. Als de school al bepaalde leermiddelen, methodes en software heeft, onderzoek dan eerst of deze werken op het beoogde device. Is dit het moment om nieuwe versies van software te gaan gebruiken omdat deze minder hoge eisen aan het device stellen? Houd ook de toekomstvisie in het oog: welke software of leermiddelen wil de school in de toekomst gebruiken en op welke devices werken die? Misschien blijkt niet voor alle situaties hetzelfde type device het meest geschikt. Soms is een mix van verschillende devicetypen beter dan een suboptimaal compromis. 

Aspecten die meewegen bij de keuze van een device

Bij de keuze van een device wegen verschillende aspecten mee. Kennisnet zocht uit welke de belangrijkste zijn:

De afweging maken

Er is geen objectieve maatstaf om te bepalen welk type device het beste bij de situatie van een school past. Wel kan per aspect aangegeven worden hoe goed de verschillende devicetypen daar bij passen. Dat is precies wat de Kennisnet Devicetype Keuzehulp doet. Deze keuzehulp laat alle relevante vragen zien die een school zich dient te stellen om tot een keuze voor een devicetype te komen. Bij alle mogelijke antwoorden op die vragen is te zien hoe geschikt of ideaal een tablet, een Chromebook, een laptop of (ter vergelijking) een desktop in dat geval is. De school zal zelf de eindconclusie moeten trekken, simpelweg omdat niet alle vragen voor elke school even belangrijk zijn. Dit is afhankelijk van de visie en het (ict) beleid. Een spreadsheet helpt scholen de vragen makkelijk onderling te wegen.

Didactiek is niet van invloed

Didactiek heeft, wellicht tegen de verwachting in, weinig of geen invloed op de keuze voor een device. Didactisch gezien voldoet iedere soort device. Sommige activiteiten zijn op het ene device wel eenvoudiger dan op het andere, maar dat is geen beperking voor de didactiek in de klas. Of leerlingen devices moeten gaan delen speelt een grote rol en of ze wel of niet veel zullen typen. En natuurlijk ook of ze wel de ict-vaardigheden bezitten om met complexere bediening om te gaan. Want: wat voegt een laptop toe als de leerling nog niet kan typen? De aanschafprijs is in het totaalplaatje maar beperkt van invloed. Die blijkt in de praktijk namelijk maar ongeveer een kwart van de totale kosten van een device. De overige kosten zitten in gebruikersondersteuning, reparatie, infrastructuur en software. De afschrijvingstermijn varieert per type device en is ook sterk afhankelijk van hoe zorgvuldig er met een device omgegaan wordt.

Na het devicetype volgt het device

Wanneer een school weet welk devicetype het wil aanschaffen, dan volgt nog een lastige keuze: welk merk en model device wordt het dan? Omdat er veel verschillende merken en modellen zijn en het aanbod ook voortdurend verandert, is het lastig hier op voorhand iets over te zeggen. Daarnaast zijn er ook hybride devices, die u niet precies kunt indelen als een laptop, tablet of Chromebook. Moet u bijvoorbeeld een laptop met touchscreen nu zien als een laptop of als tablet? Dat hangt sterk af van het aspect waar u naar kijkt. Onthoud in elk geval dat een laptop met touchscreen niet hetzelfde is als een tablet met toetsenbord.

De keuze van een merk device wordt sterk beïnvloed door het gewenste ecosysteem. Zo’n ecosysteem is het geheel van device/besturingssysteem, appstore, beheer- & klassenmanagementmogelijkheden en cloudomgeving. Het gebruik van al deze functies verschilt in de praktijk licht tussen Apple, Google en Microsoft omgevingen. Ook spelen persoonlijke voorkeuren en gewoonten van de gebruikers en beheerders een rol in die keuze.

Aan de slag of meer weten?

Ga direct aan de slag met de Keuzehulp devicetypen én de bijbehorende spreadsheet. Heeft de school al een keuze voor een device gemaakt? Lees dan het antwoord op de vraag: ‘Devices – huren, leasen of kopen? En hoe zit het met afschrijving?’

Bekijk alle antwoorden op veelgestelde vragen

Dit is één van de artikelen in een reeks die Kennisnet tot stand brengt met de PO-Raad. Bekijk het overzicht van alle artikelen uit de serie ‘Vraag & antwoord’.

Deel deze pagina: Waar moet ik op letten bij de keuze van een device?

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail