Veel scholen willen dat leerlingen in de klas een device hebben, zoals een tablet, chromebook of laptop. Ze kunnen hierop bijvoorbeeld digitale leermiddelen gebruiken of met klasgenoten samenwerken. Maar welk soort device is daarvoor nu het meest geschikt? Dat hangt van veel verschillende factoren af. De keuzehulp devicetype groepeert die factoren in 4 categorieën:

  1. Vaardigheden leerlingen: welke vaardigheden zijn nodig om goed met de devices te kunnen werken?
  2. Gebruik van het device: wat gaan leerlingen doen met het device?
  3. Beheer van de devices: hoe blijven de devices werken?
  4. Kosten van het device: wat zijn de financiële consequenties?

In elke categorie stelt de keuzehulp devicetype uw school één of meer concrete vragen. Het is belangrijk dat schoolleider, teamleiders, leraren en leerlingen, (bovenschoolse) ict-coördinator en ict-beheerders die samen proberen te beantwoorden. Bij elk mogelijk antwoord ziet de school steeds of de tablet, chromebook of laptop daarvoor het meest geschikt is. Ter vergelijking is ook de desktop in dit overzicht opgenomen.

Onderwijsvisie en ict-beleid zijn bepalend

De onderwijsvisie en het ict-beleid van de school bepalen welke factoren belangrijk(er) of zelfs doorslaggevend zijn voor de keuze voor een device. Daarom is bij de keuzehulp devicetype ook een spreadsheet ontwikkeld waarin uw school het belang van elke vraag kan aangeven zodat u makkelijker een eigen eindconclusie kunt trekken.

Let wel: de keuzehulp devicetype gaat niet in op specifieke merken of modellen devices. Het brengt een onderbouwde keuze aan tussen tablet, chromebook of laptop. Als een school al een concreet model en merk device in gedachten heeft, dan kan de keuzehulp devicetype interessant zijn om te toetsen of zo’n soort device wel aan alle relevante aspecten voldoet.

Apple, Google en Microsoft

De keuze van een merk device wordt overigens sterk beïnvloed door het gewenste ecosysteem. Zo’n ecosysteem is het geheel van device/besturingssysteem, appstore, beheer- & klassenmanagementmogelijkheden en cloudomgeving. Het gebruik van al deze functies verschilt in de praktijk licht tussen Apple-, Google- en Microsoft-omgevingen. Ook spelen persoonlijke voorkeuren en gewoonten van de gebruikers en beheerders een rol in die keuze.

Deel deze pagina: Hulp bij de keuze tussen tablet, chromebook en laptop

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail