Wat zijn, naast de goede werking van het device zelf, kritische succesfactoren die er voor zorgen dat er vanaf het eerste moment goed gewerkt kan worden met de devices? We zetten een aantal tips voor u op een rij.

1. Zorg voor voldoende bandbreedte

Start u met mobiele devices of breidt u de bestaande set uit? Zorg dan dat de bandbreedte van de internetverbinding past bij de nieuwe situatie. Wanneer meer devices gebruik maken van de internetverbinding, is het van belang dat deze niet ‘dichtslibt’. Stelregel voor het berekenen van de bandbreedte is: 1 Mbit/sec per leerling in het primair onderwijs, 2 Mbit/sec per leerling in het voortgezet onderwijs. Meer hierover leest u in de ‘Handreiking internetverbinding’.

2. Laat het draadloos netwerk aansluiten op het aantal mobiele devices

Mobiele devices maken gebruik van het draadloos netwerk. Wanneer er meer devices verbinding maken, kan het voorkomen dat dit netwerk overbelast raakt. Bepaal daarom van tevoren (in samenspraak met uw leverancier) of het huidige draadloze netwerk de hoeveelheid mobiele devices aankan. Dit kan betekenen dat er meer access points geplaatst moeten worden. Meer informatie over eisen aan het draadloos netwerk leest u in de ‘Handreiking netwerk en wifi in de school’.

Een aantal schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs heeft de coöperatie SIVON opgericht. SIVON richt zich op hoogwaardige, toekomstbestendige en voor onderwijsdoeleinden geschikte ict-producten en diensten, waaronder Veilig Internet en Network as a Service (NaaS). Meer informatie over de coöperatie en de diensten vindt u op sivon.nl.

3. Faciliteer het gebruik van devices

Het aantal devices in een school kan flink oplopen, zeker wanneer elke leerling een eigen device heeft. Met veel devices op een school wordt het handmatig instellen (distributie van leermateriaal, beveiliging, veilige toetsomgeving etc), van devices al gauw een enorme klus. Zulke instellingen kunnen ook op afstand centraal worden beheerd door middel van Mobile Device Management (MDM). Er zijn meerdere MDM-platforms in de markt, van OS-specifiek tot een integratie van meerdere besturingssystemen. Meer informatie over de toepassingen en mogelijkheden van MDM leest u in de publicatie ‘Mobile Device Management: het beheer van mobiele devices in de klas’. 

Mobile Device Management (MDM) is belangrijk wanneer u start met mobiele devices in de klas. © I-stock

4. Bied ondersteuning bij kleine ict-problemen

Niets is zo vervelend als kleine problemen die het werken met devices en digitaal leermateriaal belemmeren, of zelfs onmogelijk maken. Denk aan een leermiddel dat niet toegankelijk is of een device dat geen verbinding kan maken met het wifi-netwerk. Zorg daarom voor voldoende ondersteuning op locatie: kundige en voldoende ondersteunende ict-medewerkers voorkomen veel ellende. Uiteindelijk zijn de opbrengsten groter dan de kosten.

5. Schenk aandacht aan de ict-vaardigheden van leerling en leraar

Wanneer devices steeds vaker gebruikt worden, vergt dit ook meer van de gebruiker. Gebruikers moeten wennen aan de vernieuwde situatie. Ook moeten zij de applicaties snappen en eigen maken. Wanneer gebruikers deze applicaties onvoldoende begrijpen, gaat dit ten koste van de onderwijstijd.

Investeer daarom in training voor zowel leraar als leerling. Belangrijk hierbij is de structurele aandacht; ruim tijd in om bepaalde vaardigheden te behandelen, of besteed er aandacht aan in bepaalde lessen. Nieuw gedrag moet inslijten, het heeft tijd nodig. Deze aandacht maakt het mogelijk om vloeiender te starten, en om de applicaties zo optimaal mogelijk te gebruiken. Meer lezen? Lees de publicatie ‘Handreiking Ict-bekwaamheid van de leraar: hoe pakt u dat aan?’

Deel deze pagina: Werken met mobiele devices? Investeer in de infrastructuur

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail