Taal, kunst, tradities, monumenten: erfgoed is een breed begrip. Erfgoed is de verzamelterm voor  sporen uit het verleden waarvan we vinden dat die het bewaren waard zijn voor het heden. En die we willen bewaren voor toekomstige generaties. Erfgoed laat zien wie we zijn en waar we vandaan komen. Veel erfgoed is gedigitaliseerd en hierdoor breder beschikbaar voor iedereen, dus ook voor onderwijs.

Erfgoed als leermiddel?

Musea, archieven en andere erfgoedinstellingen bieden digitaal erfgoed aan en ontwikkelen hiermee ook allerlei lesmateriaal voor het onderwijs. Maar dit materiaal krijgt daarmee niet automatisch een betekenisvolle plek in het onderwijs. Het is nu niet altijd goed vindbaar en sluit vaak nog onvoldoende aan bij het onderwijsprogramma.

Om in kaart te brengen hoe digitaal erfgoed vindbaar en bruikbaar is, en hoe het betekenisvol kan worden ingezet in het onderwijs, is het programma ‘Ontsluiting digitaal erfgoed voor het onderwijs’ gestart.

Een groep leerlingen kijkt samen met twee leraren in een museum naar een grote plaat van de wereld en schrijven in een boekje.
Taal, kunst, tradities, monumenten: erfgoed is een breed begrip. Erfgoed laat zien wie we zijn en waar we vandaan komen. © iStock

Digitaal erfgoed in de les

Kennisnet en het Netwerk Digitaal Erfgoed slaan in 2019 en 2020 de handen ineen om erfgoed, met behulp van ict, structureel een plek in lessen te geven bij scholen in het po en vo.

Ons doel is dat leraren hun lessen kunnen verrijken en op een aansprekende manier onderwijs kunnen geven met erfgoedmateriaal. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat erfgoedinstellingen in staat zijn om lesmateriaal beter vindbaar te maken en aan te sluiten op het onderwijsprogramma, zodat het bereik en gebruik in het onderwijs toeneemt. 

Een stapsgewijze aanpak

Het programma start met een inventarisatie. Hierin onderzoeken we hoe erfgoedinstellingen nu hun materiaal beschikbaar stellen en hoe scholen dit gebruiken.

Vervolgens verbinden we organisaties aan elkaar die zich bezighouden met erfgoededucatie. We gaan zowel met bestaande initiatieven aan de slag om ze te ondersteunen en kennis op te halen, als met het verbeteren van de infrastructuur. Bijvoorbeeld door onderwijstermen en erfgoedtermen digitaal aan elkaar te verbinden en dit verwerken in bestaande publieke ict-diensten. Zo kan een leraar of leerling erfgoed (les)materiaal makkelijker online vinden.

Vanuit het programma wordt er geen nieuw lesmateriaal ontwikkeld. We investeren in het delen van kennis en materiaal uit bestaande initiatieven. De kennis die we opdoen tijdens het programma delen we via publicaties, praktische tools en bijeenkomsten. Daarnaast verzorgen we trainingen, zodat erfgoedinstellingen en scholen na afloop van het programma zelf in staat zijn om het beschikbare materiaal zo effectief mogelijk in te zetten.

Betrokken partners

Kennisnet en het Netwerk Digitaal Erfgoed zetten zich samen in voor het verbeteren van de ontsluiting van digitaal erfgoed in het onderwijs. 
Kennisnet biedt expertise op het vlak van ict en onderwijs, waaronder digitale leermiddelen. Kennisnet vindt het belangrijk om open leermateriaal zo goed, zo veel, en zo gebruiksvriendelijk mogelijk beschikbaar te stellen voor het onderwijs.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is het nationale samenwerkingsverband van erfgoedorganisaties in Nederland, gesteund door het ministerie van OCW. Het netwerk voert de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed uit: samen meer impact met digitaal erfgoed maken door te zorgen voor beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar erfgoed. Daarnaast zijn ook andere partners betrokken bij het programma, zoals OCW, SLO, de PO-Raad en VO-raad.

Blijf op de hoogte

De resultaten uit het programma worden via de website en socialemediakanalen van Kennisnet en het Netwerk Digitaal Erfgoed gedeeld. Houd deze in de gaten om op de hoogte te blijven van de resultaten.

Vragen over het programma en de ondersteuning die Kennisnet en het Netwerk Digitaal Erfgoed bieden, kunt u stellen via support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl onder vermelding van ‘Ontsluiting digitaal erfgoed voor het onderwijs’.

Deel Kennisnet en Netwerk Digitaal Erfgoed starten programma digitaal erfgoed in het onderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail