Meer dan jaar geleden werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Maar hoe zit het met het toepassen van de nieuwe privacywet?

Cultuur van naleving

De nieuwe privacyregels worden door steeds meer bedrijven toegepast, terwijl de AVG buiten Europa wordt gezien wordt als praktijkvoorbeeld voor een betere gegevensbescherming.

Volgens de Europese Commissie wordt de AVG steeds beter nageleefd. Bij bedrijven ontstaat een cultuur van ‘het naleven van de privacyregels’, terwijl burgers zich meer bewust zijn van hun (nieuwe) rechten.

Maar hoe zit het met controles op naleving van de AVG? Toezichthouders controleren steeds vaker of organisaties zich aan de nieuwe wet houden. Wanneer dit niet zo is, en de organisatie in overtreding is, dan worden er (aanzienlijke) boetes opgelegd. Een goed voorbeeld hiervan is de case van het Haga Ziekenhuis.

Al met al hebben de nieuwe privacyregels ervoor gezorgd dat bedrijven hun data steeds beter beveiligen. Ook zijn er steeds meer bedrijven die ‘privacyvriendelijkheid’ vaker inzetten als concurrentievoordeel. Doordat burgers steeds bewuster omgaan met privacy, kiezen zij steeds vaker voor bedrijven die privacy goed hebben geregeld. Terwijl bedrijven die achterlopen op het gebied van privacy steeds vaker stevige kritiek krijgen van gebruikers en de media.

Privacy in het onderwijs: van papier naar praktijk

En nu het onderwijs, wat is daar veranderd? Nederlandse scholen zijn al geruime tijd actief bezig om informatiebeveiliging en privacy (IBP) op orde te krijgen. Zie ook het artikel ‘Monitor IBP: scholen goed op weg met informatiebeveiliging en privacy’.

Op scholen groeit het besef dat privacy geen statisch papieren proces is dat op school geregeld moet worden, maar dat het moet (gaan) leven op de werkvloer. Maar hoe zorg je ervoor dat iedere medewerker weet, hoe ze veilig en verantwoord omgegaan met (persoons)gegevens en ict? Voorlichting over, en het op de agenda zetten van IBP blijft daarom belangrijk. Scholen beseffen steeds meer dat privacy nooit af is; het is een doorlopend proces van analyse en verbetering.  

Man achter laptop
Op scholen groeit het besef dat privacy geen statisch papieren proces is dat op school geregeld moet worden, maar dat het moet (gaan) leven op de werkvloer. © I-stock

De praktijk

Ook in de dagelijkse praktijk gaat het steeds beter. Zo hebben veel scholen de papieren administratie inmiddels op orde gebracht. Bijna alle scholen vragen ouders en/of leerlingen om toestemming bij het gebruik van beeldmateriaal waar leerlingen op te zien zijn. En in het mbo hebben instellingen allemaal een functionaris gegevensbescherming aangesteld (FG).  In het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn ze hard bezig om hun FG op te leiden, of ze huren deze in via SIVON. 

Ook zien scholen steeds vaker de meerwaarde in van een goed IBP-beleid. Het veilig en verantwoord gebruiken van (persoons)gegevens en ict op school, wordt dan bijvoorbeeld vertaald naar een visie op informatiemanagement. 

Maand van de IBP

Voorlichting over IBP in het onderwijs blijft belangrijk. De maand oktober staan daarom weer in het teken van IBP. Het doel: scholen en schoolmedewerkers bewust(er) maken van het belang van IBP in het onderwijs. Op po-raad.nl vindt u een mooi voorbeeld uit de praktijk.

In de maand oktober gebeurt er het nodige op het gebied van IBP in het onderwijs. In het mbo wordt de benchmark IBP en examinering gestart tijdens de netwerkbijeenkomst IBP.

Ook vindt het jaarlijkse Landelijk Congres IBP weer plaats. Op dit congres, bedoeld voor het het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo), hoort u in één dag alles wat u moet weten over IBP in het onderwijs. Ook wordt de nieuwe Monitor IBP gepresenteerd: een onderzoek naar het organiseren van IBP in het onderwijs door scholen.  Voor het congres kunt u zich nog aanmelden.

In de Aanpak IBP – dit is een handige tool die scholen kunnen gebruiken bij het inrichten van IBP op hun school – worden nieuwe producten toegevoegd. Dit is een ‘handleiding rechten en betrokkenen’ en informatie over het inschrijfformulier voor een school.

Klaar voor de toekomst

Mijn column sluit ik af door te zeggen dat het mij goed doet dat scholen en schoolmedewerkers de noodzaak van IBP inzien. Zo zijn schoolmedewerkers zijn steeds beter op de hoogte over het belang van IBP en binnen scholen wordt er steeds meer gedaan om IBP op de agenda te houden. Daarmee is het onderwijs klaar om ook de komende jaren mee te groeien met technologische ontwikkelingen waar meer en complexere persoonsgegevens bij gebruikt zullen worden. Het toepassen van nieuwe technologieën en algoritmes kan tenslotte alleen als de school voldoet aan de randvoorwaarden van IBP.

Deel Privacy in het onderwijs: van papier naar praktijk

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail