In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van ict en steeds meer (persoons)gegevens worden digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Het is daarom belangrijk dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. Wanneer IBP goed geregeld is, bent u ervan verzekerd dat persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers op de juiste manier beschermd worden. Kennisnet helpt, samen met de sectorraden scholen in het po, vo en mbo, om IBP goed te regelen.

1. Direct aan de slag

Weet u al wat IBP is en waarom dit belangrijk is? Ga dan direct aan de slag:

Start met de Aanpak IBP voor het po en vo
Start met het framework IBP in het mbo

Deze hulpmiddelen zijn ontwikkeld door Kennisnet in samenwerking met de sectorraden. Weet u nog niet wat IBP inhoudt, wat u moet regelen en hoe u dat doet? Lees dan verder.

Wanneer IBP goed geregeld is, bent u ervan verzekerd dat persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers op de juiste manier beschermd worden. © David Rozing/Hollandse Hoogte

2. Waarom IBP?

Privacywetgeving verplicht organisaties – dus ook scholen – om passende maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het omgaan met persoonsgegevens op veel punten aangescherpt. Steeds meer scholen zetten ict in; maar het gebruik van ict is niet zonder risico. In de praktijk blijkt dat scholen vaak nog erg kwetsbaar zijn voor allerlei incidenten, denk bijvoorbeeld aan:

Uit bovenstaand voorbeelden blijkt dat IBP erg belangrijk is. Goede informatiebeveiliging helpt scholen om die risico’s te minimaliseren en privacy te beschermen. Het is daarom belangrijk dat scholen IBP serieus nemen en dit oppakken.

Kennisnet is het onafhankelijk expertisecentrum voor IBP in het onderwijs en levert expertise en hulpmiddelen waarmee scholen zelf IBP kunnen regelen. Daarnaast ondersteunt Kennisnet de sector en sectorraden om in de keten veilig en verantwoord om te gaan met persoonsgegevens te verbeteren. Hiermee draagt Kennisnet bij aan het verbeteren van informatiebeveiliging en privacy in de gehele onderwijssector in Nederland.

3. Wat moet ik doen?

IBP is een ruim begrip en een omvangrijk onderwerp. Kennisnet en de sectorraden helpen scholen daarom op weg zodat zij  IBP op orde krijgen. Samen hebben wij de Aanpak IBP voor het po en vo gemaakt. Voor het mbo is er het framework IBP. Voor passend onderwijs is een digitale privacytool ontwikkeld.

Om IBP goed te regelen, zijn er 3 belangrijke stappen te zetten:

Houd daarbij rekening met de volgende uitgangspunten:

Door aan de slag te gaan met IBP en te zorgen dat dit op orde is, voldoet de school aan de privacywetgeving. Dit betekent dat het onderwijs van de school wordt beschermd tegen beveiligingsincidenten en datalekken. Daarnaast wordt de privacy van de leerlingen en medewerkers beter beschermd.

Passend onderwijs

De PO-Raad en de VO-raad hebben in samenwerking met het ministerie van OCW, Kennisnet, LECSO, NJi, NIP en NVO, een digitale tool ontwikkeld. De digitale privacy-tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. Raadpleeg deze tool voor een overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.

4. Waar kan ik meer informatie vinden?

Deze aanpak is gemaakt voor het primair- en voortgezet onderwijs. Het legt in detail uit wat de school moet doen om IBP op orde te krijgen.

Dit framework is gemaakt voor mbo-scholen. Het legt in detail uit wat mbo-scholen moeten doen om IBP op orde krijgen.

Hierin wordt duidelijk uitgelegd wat privacy is en wat het betekent voor scholen.

Dit dossier legt uit wat een DDoS-aanval is en wat een school eraan kan doen.

Dit is een overzicht van relevante onderwerpen voor het onderwijs vanuit de toezichthouder op de AVG.

Deze tool geeft overzicht en duidelijkheid over hoe u kunt samenwerken en wat schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.

5. Contact

Heeft u vragen over IBP of wilt u meer informatie? Neem contact op met de ibp(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl.

Deel deze pagina: Alles wat u moet weten over informatiebeveiliging en privacy (IBP)

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail