Steeds meer scholen krijgen te maken met DDoS-aanvallen. Dit is een aanval gericht op één of meerdere ict-systemen. Bij zo’n aanval worden servers, digitaal leermateriaal en/of websites tijdelijk onbruikbaar. Uit de praktijk blijkt dat DDoS-aanvallen regelmatig door leerlingen worden gedaan, vaak als grapje. Resultaat: (ict-)problemen op school.

Hoe ontstaat een DDoS-aanval?

De aanval heeft als doel om de beschikbaarheid van een systeem te onderbreken. Dit gebeurt meestal door middel van het versturen van meer verzoeken dan het systeem kan afhandelen. Er is sprake van een DDoS-aanval wanneer een aanval vanaf meerdere computers (soms wel duizenden tegelijk) wordt uitgevoerd. 

DDoS-aanval op school
Een DDos-aanval op school: dit kan iedere school overkomen. Het dossier ‘DDoS-aanval op school’ biedt informatie en praktische tips rondom dit onderwerp. © Etienne Oldeman / Kennisnet

DDoS-aanval op school: wat nu?

Wanneer scholen te maken krijgen met een DDoS-aanval is dat erg vervelend. Kennisnet heeft, in samenwerking met politie, scholen en leveranciers, een handig informatiedossier opgesteld over DDoS-aanvallen op school. In het dossier vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Behalve informatie over DDoS-aanvallen, behandelt het ook de maatregelen die bestuurders, ict-coördinatoren en technisch medewerkers moeten nemen bij een aanval. Zij zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor goed werkende en veilige ict-toepassingen op school. In de drie stappen herkennen, aanpak en preventie, wordt per takenpakket uitgelegd hoe scholen zo goed mogelijk beschermen tegen (D)DoS-aanvallen en/of de gevolgen daarvan.

Bekijk het dossier ‘DDoS-aanval op school’

Deel DDoS-aanvallen op school: dit kunnen scholen er tegen doen

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail