Kunstmatige intelligentie, Artificial intelligence (AI) is de technologie die het meest kansrijk is om ambities rond maatwerk en gepersonaliseerd leren in het onderwijs te helpen waarmaken. Wat betekent deze technologie voor schoolbestuurders, schoolleiders en ict-verantwoordelijken? Hoe kan het u helpen uw onderwijsvisie te realiseren? En hoe kunt u er het beste op voorbereiden?

Het Technologiekompas (te downloaden onderaan deze pagina) van Kennisnet helpt u daarbij. In het Technologiekompas vindt u:

Wat is kunstmatige intelligentie eigenlijk?

Kunstmatige intelligentie of Artificial intelligence (AI) is het vermogen van computers om taken uit te voeren waarvoor mensen hun intelligentie inzetten. Denk daarbij aan waarnemen, herkennen, interacteren met de omgeving, analyseren, redeneren, problemen oplossen en voorspellen. AI is overal om ons heen. U vindt AI bijvoorbeeld in voice assistants op een smartphone, in zelfrijdende auto’s of robots die in grote magazijnen orders verzamelen.

Het onderwijs maakt al gebruik van AI in adaptief leermateriaal, en dit zal in de toekomst alleen nog toenemen. AI kan reageren op wat gebruikers doen en is daarmee bij uitstek geschikt om onderwijsactiviteiten te personaliseren en op niveau aan te bieden.

Waar maatwerktechnologie zich nu nog richt op adaptiviteit in één leermiddel, is de verwachting dat AI in de toekomst het leerproces kan ondersteunen op het niveau van de leerroute.

Een onontkoombare evolutie waar je je als schoolbestuuders, -leider of ict-verantwoordelijke op kunt voorbereiden met behulp van het Technologiekompas en de longread over kunstmatige intelligentie.

Kunstmatige intelligentie in het onderwijs

Hoe zou dat er eigenlijk uit kunnen zien in de toekomst, een kunstmatig intelligente leeromgeving?

Stelt u eens een leerling voor. Zij wordt ‘s ochtends om 07:30 uur gewekt door haar virtuele assistent, springt onder de douche en drinkt om 08:00 uur een kop verse jus d’orange geserveerd door de huisrobot. Samen met haar virtuele assistent neemt zij de dagplanning door. Tijdens het ontbijt vertelt ze haar vader dat ze zenuwachtig is voor haar presentatie. Daarna chat zij nog even via de adaptieve leeromgeving met haar AI-tutor Engels om de vorderingen in haar werkstuk Engels te bespreken. Om 08:30 heeft zij een online bespreking met een medestudent.

Om 10:00 uur stapt zij met haar moeder in de zelfrijdende auto die op basis van verkeersinformatie, beschikbare routes en planning haar op tijd op school afzet. Na de generale repetitie voor een theaterstuk over de Koude Oorlog, gaat zij naar een fabrikant van zelfrijdende auto’s om een presentatie te geven over haar stageopdracht. Onderweg herinnert haar virtuele assistent haar eraan dat de deadline van haar werkstuk Engels morgen is. Van de AI-tutor krijgt ze feedback op taalgebruik, grammatica en opbouw van haar verslag.

Haar leraar bekijkt de feedback en beoordeling van de AI-tutor en voegt zijn eigen beoordeling toe. Voor de andere leerlingen bekijkt hij welke stappen de AI-leermiddelen adviseren voor het gehele leerproces en de leerroute en bereidt op basis daarvan zijn dag voor.

Lees het Technologiekompas

Wilt u meer weten over AI, wat het betekent voor het onderwijs en hoe u AI doordacht kunt inzetten in uw school? Lees het Technologiekompas.

Technologiekompas

Hoe gaat u als schoolbestuurder, schoolleider of ict-verantwoordelijke om met technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie? Het Technologiekompas van Kennisnet brengt de belangrijkste trends en ontwikkelingen in beeld en biedt handvatten en adviezen om deze ontwikkelingen in te zetten in het onderwijs.

nu lezen downloaden (PDF 3,4 MB)

Deel deze pagina: Aan de slag met kunstmatige intelligentie in het onderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail