In de strategische agenda 2018-2022 voor het mbo speelt ict een belangrijke rol. De sector vindt het belangrijk om een goede vertaalslag te maken van onderwijsdoelstellingen naar effectieve en betaalbare ict-voorzieningen. Om de mbo-instellingen daarbij te helpen, monitoren Kennisnet en saMBO-ICT om de 2 jaar de vorderingen. Hoe gaan mbo-instellingen om met digitalisering, en hoe presteren zij  ten opzichte van de hele sector? 

Compleet beeld

Voor de Ict-monitor mbo 2019 deden we, aan de hand van een vragenlijst, onderzoek onder alle mbo-instellingen. De betrokkenheid was groot: 51 mbo-instellingen deden uiteindelijk mee aan het onderzoek. Opvallend: er deden meer kleinschalige mbo-instellingen mee aan het onderzoek ten opzichte van voorgaande jaren. Voor het onderzoek maakten wij ook gebruik van onderzoeken van ECBO, de MBO Raad en Surf. 

Voor de Ict-monitor mbo 2019 deden 51 mbo-instellingen mee aan het onderzoek. © I-stock

In de ict-monitor mbo 2019 komen de volgende onderwerpen aan bod:

Groei in voorzieningen en personeel

Op basis van de onderzoeksresultaten zien we dat er meer aandacht is voor digitalisering. Zowel voor voorzieningen als personeel. Wat valt op:

Voorzieningen

Personeel

Voorlopige conclusie

Hoewel de instellingen goede stappen maken, zijn er op basis van de uitkomsten ook enkele zorgen. Een van die zorgen is de kloof die ontstaat tussen vraag en aanbod naar ict. Er is betere afstemming nodig tussen onderwijsteams en ict-personeel om die kloof te dichten.    

Een tweede zorg is het gebrek aan goede digitale vaardigheden bij het onderwijzend personeel. Omdat docentondersteuning hoog op de strategische agenda staat, is het aannemelijk dat dit beter wordt. 

Op basis van de onderzoeksresultaten, zijn er ook zorgen over het  goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (IBP) binnen de instellingen. Dit komt omdat het ambitieniveau van de sector nog niet wordt gehaald en de controle op de toegang tot gegevens matig is.   

Uit het onderzoek blijkt dat mbo-instellingen goed op weg zijn met het realiseren van de ict-ambities. Maar er zijn ook nog stappen te maken. Wij hopen daarom dat de uitkomsten van de monitor tot goede gesprekken leiden en we samen voortvarend doorpakken op digitalisering.

Download het rapport

In onderstaande publicatie vindt u de onderzoekresultaten.

Ict-monitor mbo 2019

Het realiseren van ict-ambities in het mbo: hoe staan mbo-instellingen er op dit moment voor? 51 mbo-instellingen deden mee met het onderzoek van Kennisnet en saMBO-ICT. De bevindingen van dit onderzoek leest u in het rapport ‘Ict-monitor mbo 2019’.

nu lezen downloaden (PDF 3,4 MB)

Deel deze pagina: Ict-monitor mbo 2019: het realiseren van ict-ambities

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail