Het onderwijs is goed op weg om IBP goed te regelen. Maar wat is er in een jaar tijd eigenlijk allemaal bereikt? En welke zaken moeten nog geregeld worden? Om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken in het onderwijs en de eigen situatie, was er een uitgebreid programma om bezoekers verder te helpen met IBP.

Opening congres

De dag werd geopend door dagvoorzitter van Leander Versleijen. Nadat hij iedereen welkom had geheten, was het tijd voor de presentatie van Maria Genova. Zij is journaliste en schrijver van het boek ‘What the H@ck’: een boek voor jongeren over de gevaren in de digitale wereld. Genova verdiept zich al jaren in de gevaren van deze wereld.

Tijdens haar presentatie vertelde Genova dat het grootste probleem van scholen phishing is. Phishing is een vorm van internetfraude. Het bestaat uit het oplichten van mensen door ze te lokken naar een valse website, die een kopie is van de echte website, om ze daar – nietsvermoedend – te laten inloggen met hun inlognaam en wachtwoord of hun creditcardnummer.

Volgens Genova klikken docenten te makkelijk op een onbekend linkje of op bijvoorbeeld nepfacturen. En door te klikken op zo’n linkje, kan de school eenvoudig worden gehackt. Haar advies: klik niet zomaar op onbekende linkjes in onbekende mailtjes en vertrouw ook niet per definitie alle mail die je krijgt.

Daarnaast vertelde Genova dat scholen nu écht werk moeten maken van informatiebeveiliging en privacy. Uit navraag bij hackers, blijkt dat 80% van de scholen eenvoudig te hacken is. Scholen maken bijvoorbeeld gebruik van te eenvoudige wachtwoorden. Dit leidt regelmatig tot grote problemen of hacks.

Pitches

Na de presentatie van Genova volgden er 3 pitches.

In de eerste pitch gaven Job Vos, expert op het gebied van IBP, en Eric Dirkx (Orion) aan dat er behoefte is aan inzicht in contracten en gegevensverwerking en DPIA’s. Een DPIA is een tool om vooraf privacyrisico’s van een gegevensverwerking inzichtelijk te maken om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om risico’s te verkleinen. Het is voor de hele sector belangrijk om gezamenlijk DPIA’s bij grote leveranciers op te pakken. Het advies van Vos is om de communicatie van Kennisnet en de sectorraden te volgen over dit onderwerp. Wilt u zich aanmelden om gezamenlijk DPIA’s te organiseren, met ondersteuning van SIVON? ibp(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl.

Ook stond ethiek en IBP centraal. Ethiek gaat over de vraag wat ‘het goede handelen’ is. Waarden spelen daarin een essentiële rol. Voor de onderwijscontext is ethiek te beschrijven als de reflectie op waarden. Remco Pijpers, expert op het gebied van digitale geletterdheid, maakte duidelijk dat waarden een belangrijke rol spelen in een ethische discussie en IBP hierbij belangrijk is. Een handige tool die scholen hiervoor in kunnen zetten is de ethiektool.

De laatste pitch ging over onderzoek naar de huidige stand van zaken van IBP in het onderwijs. Vorig jaar startten de raden met de Monitor IBP: een onderzoek naar IBP in het onderwijs. Conclusie was dat het onderwijs goed op weg is, maar dat we er nog niet zijn. Om zicht te krijgen op de vorderingen binnen het onderwijs, werd de Monitor IBP 2019 aangehaald. Opnieuw wordt er onderzoek gedaan naar de vorderingen van het invoeren van IBP in het onderwijs. Doe mee met het onderzoek.

Na dit gezamenlijk begin van het congres, begonnen de subsessies, 9 in totaal. Deze sessies waren verdeeld in de lijn beleid, techniek en bewustwording.

Sessies

Beleid

In de lijn beleid, vertelde Harry Nijkamp, juridisch adviseur passend onderwijs, meer over de grenzen van privacy in het onderwijs. Conclusie was dat het belang van het kind altijd voorop moet staan. Uiteraard moet je wet- en regelgeving heel goed in de gaten houden, maar het kind mag er niet het slachtoffer van worden.

Martijn Bijleveld (saMBO-ICT) heeft aan de hand van de MAPGOOD-methode duidelijk gedemonstreerd hoe je deze methode goed in het onderwijs kunt inzetten. De MAGPOOD-methode is een hulpmiddel om vanuit generieke bedreigingen, de bedreigingen (risico’s) voor de eigen organisatie in kaart te brengen.

André Poot (CVO-AV) vertelde hoe privacy van leerlingen in gevaar kan komen bij de inzet van digitale leermiddelen. Want kun je een app zomaar inzetten als digitaal leermiddel? Of moet je zoiets eerst onderzoeken? Op dit moment wordt er een handige app-checker ontwikkeld die scholen hierbij moet helpen.

Techniek

In de lijn techniek vertelden Elly Dingemanse (Dalton college) en Jordy van den Elshout, expert op het gebied van informatiebeveiliging, op welke manier scholen de beveiliging op orde kunnen krijgen. Voor het primair en voortgezet onderwijs introduceerden zij het toetsingskader, gebaseerd op de ISO-normering. In het mbo wordt dit instrument al langere tijd gebruikt. Het toetsingskader is voor mbo-instellingen een belangrijke houvast om te weten welke beveiligingsmaatregelen zij moeten nemen om aan de AVG voldoen.

Paul Grob (Jeugdzorg) legde uit hoe de beveiligde berichtenstromen via, en vanuit jeugdzorg verlopen. Nadia Demaret (Vrijeschool Widar) vertelde hoe dat in de dagelijkse onderwijspraktijk verloopt.

Bas Roset (expert ict-infrastructuur) en Chris Zintel, expert op het gebied van informatiemanagement, Erik van de Saag (Tabijn) en Ottilio Christiaan (Blosse), namen bezoekers mee in de wereld van informatiemanagement. Wat is informatiemanagement en wat kunnen scholen hiermee? Uiteindelijk bleek dat best veel te zijn. Conclusie was dat er voor scholen veel winst te behalen valt als zij serieus aan de slag gaan met informatiemanagement. Want met termen als standaardisatie, referentiearchitectuur, softwarecatalogus, zullen scholen steeds vaker te maken krijgen.

Bewustwording

In de lijn bewustwording werd meer verteld over het belang van het goed regelen van IBP en waarom u hier bewust van moet zijn. Want hoe maakt u schoolmedewerkers en leerlingen bewust van het veilig omgaan met persoonsgegevens? Robert Bos (Carmel) wist daar alles over te vertellen. Hij vindt dat het constant blijven herhalen van de boodschap, bijdraagt aan het vergroten van het bewustzijn.

Remco Pijpers, expert op het gebied van digitale geletterdheid, vertelde hoe lastige situaties kunnen ontstaan door smartphones in de klas. Zijn conclusie: leraren en leerlingen zijn gebaat bij helder smartphonebeleid op school.

Tot slot nam Job Vos, expert op het gebied van IBP, de bezoekers mee in de actualiteit. Want met welke thema’s binnen de IBP moet het onderwijs de komende tijd rekening houden? Denk aan de vernieuwde aanpak IBP po/vo, de richtlijnen voor de inzet van een schoolfotograaf, hoe om te gaan met foto’s en video’s van leerlingen en ontwikkelingen op het gebied van bewaartermijnen, GGD en gezondheidsonderzoeken.

Afsluiting

Het congres werd afgesloten door Sanne Maasakker (Fox-IT). In een flitsende presentatie vertelde ze hoe leuk kinderen het vinden om spelenderwijs te leren begrijpen wat grote begrippen als hacken betekenen, en waar kinderen op moet letten bij hun online privacy. Wilt u hier als school mee aan de slag? Stuur een e-mail naar IBP(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl.

Meer informatie

Heeft u na uw bezoek aan het Landelijk Congres IBP in het onderwijs of het lezen van dit verslag nog vragen over IBP? Of heeft u goede ideeën waardoor het onderwijs IBP aansprekender kan maken voor medewerkers of leerlingen? ibp(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl.

Presentaties

De presentaties van de sprekers op het Landelijke Congres IBP in het onderwijs vindt u hieronder.

Deel Verslag Landelijk Congres IBP in het onderwijs 2019

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail