1. Neem de praktijk als startpunt

"Goed leermateriaal voor het beroepsgerichte vmbo plaatst de leerling direct in de praktijk." Ton de Groot, directeur van het Teylingen College KTS in Voorhout, is er heel stellig over. "Veel educatieve uitgeverijen gaan uit van cognitieve stapjes met een vaste volgordelijkheid. Maar zo leren onze leerlingen niet. Zij onthouden de stof beter als ze middenin de echte wereld beginnen, en daarbij zelf de informatie moeten verzamelen die relevant is."

Het Teylingen College werkt voornamelijk met zelfgemaakt materiaal en met skillskaarten die worden aangeboden door het Consortium Beroepsonderwijs. Daarnaast zoekt de school veel contact met bedrijven in de regio. Juist buiten de school valt volgens De Groot het meeste te leren.

"Zo hebben we bijvoorbeeld met de landmacht geregeld dat onze leerlingen een aantal jeeps mogen onderhouden. En bij de grote scheepswerf hier in Voorhout, waar jachten van miljoenen euro's worden gebouwd, leren onze leerlingen heel secuur kastdeurtjes lakken."

De beroepsgerichte leerwegen aan het vmbo hebben een heel eigen karakter binnen deze schoolgemeenschappen. Hoe selecteer je goed materiaal voor dit specifieke type onderwijs?
De beroepsgerichte leerwegen aan het vmbo hebben een heel eigen karakter binnen deze schoolgemeenschappen. Hoe selecteer je goed materiaal voor dit specifieke type onderwijs? © Dirk-Jan Visser

2. Durf de methode los te laten

Het Beroepsonderwijs aan Zee in Den Helder kiest juist wél voor methodes van uitgeverijen. Directeur Peter Helderman: "Voor ons is het materiaal van educatieve uitgeverijen een belangrijke basis. Dat wil niet zeggen dat de methode heilig is. We hebben een aantal heel creatieve docenten die om het materiaal heen projecten bedenken.

Leerlingen moeten bijvoorbeeld een evenement organiseren in samenwerking met een theater in de buurt. Zo werken ze op een hele praktische manier aan de kerndoelen van het onderwijs."

Het materiaal is de basis, het echte leren gebeurt daarbuiten. Dat is ook de uitgangssituatie bij het Haarlem College. "Vmbo-leerlingen zijn heel praktisch en visueel ingesteld", vertelt vakgroepvoorzitter Raymond Driehuis. "Als de leraar iets voordoet, pikken ze het sneller op dan wanneer het ergens staat uitgeschreven.

We zoeken daarom naar verschillende manieren om de stof tijdens de les aan te bieden, bijvoorbeeld met filmpjes of praktische opdrachten."

3. Schrijf zelf als er geen materiaal beschikbaar is

Voor beroepsgericht materiaal kunnen scholen terecht bij educatieve uitgeverijen als Edu'Actief, De Uitgeversgroep en Thieme Meulenhoff, maar ook bij de Platforms Vmbo en het Consortium Beroepsonderwijs. Toch is er nog niet voor alle beroepsrichtingen materiaal beschikbaar.

"Voor een vakgebied als Grafimedia waren we altijd al op ons eigen materiaal aangewezen, vertelt Frans van Dusschoten, teamleider bij het Haarlem College. Voor deze domeinen is de afzetmarkt voor uitgeverijen simpelweg niet groot genoeg."

4. Bied voldoende structuur

Voor de keuzevakken kozen alle docenten van Beroepsonderwijs aan Zee materiaal van dezelfde uitgever. "Dat werkt heel goed", vertelt Peter Helderman. "Het geeft onze leerlingen de structuur en houvast die ze nodig hebben."

Ook bij het Haarlem College wordt veel aandacht besteed aan een vaste structuur in het materiaal. "We geven we al het leermateriaal op dezelfde manier vorm", vertelt Frans van Dusschoten. "Het doet er niet toe of dat materiaal van de uitgever komt, of dat we het zelf geschreven hebben. We verwerken alles in een papieren syllabus die steeds dezelfde opbouw heeft. Leerlingen vinden dit een prettige manier van werken. Het geeft ze een duidelijke basis om op terug te vallen."

5. Betrek de praktijk ook bij de algemene vakken

Peter Helderman ziet dat de leerlingen van Beroepsonderwijs aan Zee een stuk gemotiveerder zijn voor de beroepsgerichte vakken dan voor de algemene vakken als Nederlands of rekenen.

"Waarom zou je de algemene vakken dan niet anders inrichten? Als leerlingen voor een praktijkopdracht iets moeten uitrekenen of een foutloze e-mail moeten sturen, dan begrijpen ze beter waarom ze het moeten leren. Dat motiveert veel meer. Ook bij de algemene vakken zou het materiaal uiteindelijk moeten starten vanuit de praktijk. Dat werkt voor onze leerlingen gewoon het beste."

Meer weten over leermateriaal voor het vmbo?

Lees ook het artikel 'Leermateriaal kiezen voor vmbo? Houd rekening met deze leerlingkenmerken'. Daarin leggen Baukje Visser (uitgeverij Edu’Actief) en Jeroen van Esch (De Uitgeversgroep) uit met welke karakteristieken van leerlingen je rekening kunt houden bij het selecteren van leermateriaal voor beroepsgerichte leerwegen in het vmbo.

Deel 5 praktijktips voor het kiezen van leermateriaal voor beroepsgericht vmbo

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug