Technologie is niet meer weg te denken uit ons leven. Ook voor het onderwijs biedt het voordelen. Maar het grote verbruik aan energie en grondstoffen dat ict met zich meeneemt, is een nadeel. Hoe kunnen we daar duurzamer mee omgaan? Volgens een sectorrapport van ING zal ict in 2040 verantwoordelijk zijn voor 6 tot 14 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2. Zo veroorzaakt een nieuw taalmodel als ChatGPT ook voor extra uitstoot. Door het meerdere keren trainen van dergelijke taalmodellen plus de toename in het gebruik ervan, verdubbelt de uitstoot elke 3,4 maanden. Iedere besparing is dus mooi meegenomen, voor de komende generaties én voor de energierekening van jouw school. 

De eerder verschenen publicatie Duurzaam omgaan met ict-infrastructuur geeft een onderbouwing en handvatten voor keuzes die je moet maken over ict-aanschaf, -gebruik en -hergebruik. Hieronder staan de belangrijkste aandachtspunten. 

Concept duurzame ict - windmolen van boomblaadjes op computercircuit
© istock

Tips voor aanschaf, gebruik en hergebruik

Maak bewuste keuzes bij aanschaf van de producten

Het grootste deel van de ecologische impact van ict-infrastructuur zit vaak in de aanschaf van nieuwe ict-producten. Zo is bij de productie van een gemiddelde laptop 80% van de totale ecologische impact al bereikt, voordat de gebruiker er ook maar iets mee heeft gedaan. Scholen die een duurzame ict-infrastructuur willen hebben, zullen hier dus al over na moeten denken voordat ze ict-producten inkopen. Schaf producten (apparatuur, software, apps en diensten) aan die duurzaam zijn.  

Via de Criteriatool voor verantwoord maatschappelijk inkopen van de Rijksoverheid zijn kant-en-klare teksten beschikbaar, die eerder zijn gebruikt in aanbestedingen. 

Onderzoek welke bredere duurzaamheidsafspraken je kunt maken met de aanbieder over bijvoorbeeld:  

Denk na over duurzaam gebruik van ict 

Na de aanschaf van een apparaat wordt de ecologische impact vooral bepaald door de manier waarop het wordt gebruikt. Hoe gebruik je de apparaten en applicaties zo duurzaam mogelijk? 

Maak afspraken over reparatie, onderhoud en hergebruik

Al jarenlang wordt veel vervuilend elektronisch afval (e-waste) geproduceerd. Wereldwijd gaat dit om maar liefst 53,6 miljoen ton afval, waarvan slechts 17% wordt gerecycled.  

Dit betekent dat een groot deel van de vervuilende en kritieke grondstoffen die in digitale producten zijn verwerkt, zoals zeldzame aardmetalen en kobalt, verloren gaan. 

Scholen kunnen zelf invloed uitoefenen op de ecologische impact van niet-werkende apparaten door hierover afspraken te maken met aanbieders. 

Meer informatie over duurzame ict

Wil je meer weten over duurzaamheid en inkopen van ict? Neem dan contact op met SIVON. Via deze inkooporganisatie kun je meedenken over duurzame ict en samen kennis opbouwen. Mail naar Info(vervang deze tekst met @ teken)SIVON.nl

Deel deze pagina: Ict verduurzamen voor de toekomst van jullie leerlingen

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail