Afstandsonderwijs stond door de coronapandemie opeens in de schijnwerpers, daarom werd Lesopafstand.nl in het leven geroepen. De website ondersteunde scholen bij het ad hoc organiseren van afstandsonderwijs en deelde alle actuele coronamaatregelen met het onderwijs. Corona is er nog steeds en onderwijs op afstand blijft ook om verschillende andere redenen nodig. Daarom gaat Lesopafstand.nl verder als algemeen informatiepunt voor afstandsonderwijs. De website ondersteunt scholen bij de voorbereiding op een coronaopleving en helpt afstandsonderwijs te organiseren voor thuiszitters en nieuwkomers uit Oekraïne.

Coronadraaiboeken

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus introduceerde het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, zodat zij weten op welke scenario’s zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan worden. Van scholen wordt verwacht dat zij hiervoor een draaiboek maken. Op de vernieuwde website Lesopafstand.nl vindt u informatie over hoe u dit kunt aanpakken.

Thuiszitters

Naast corona is afstandsonderwijs ook een belangrijke factor bij (dreigende) thuiszitters die om wat voor reden dan ook kortstondig of langdurig niet naar school kunnen. Op de vernieuwde website leest u meer over hoe hiermee om te gaan en doet u inspiratie op met praktijkvoorbeelden van andere scholen.

Nieuwkomers uit Oekraïne

Ook bij nieuwkomers uit Oekraïne wordt afstandsonderwijs ingezet, maar waar moet dit precies aan voldoen? En wanneer mag u dit als school inzetten? Ook lesmateriaal en meer achtergronden over lesgeven aan Oekraïense leerlingen, vindt u op Lesopafstand.nl.

Alles over afstandsonderwijs

Naast informatie over de specifieke situaties voor afstandsonderwijs, vindt u ook nog steeds alles wat u nodig heeft om dit te organiseren, zoals:

De vernieuwde website vormt zo het startpunt voor alle vragen rond afstandsonderwijs. Nieuwsgierig?

Ga naar Lesopafstand.nl

Samenwerking

Les op afstand is een initiatief van Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-raad. Ook organisaties zoals SIVON het Lerarencollectief, SLO, het NRO en het NJi dragen inhoudelijk bij. Daarnaast zetten verschillende organisaties zich via ons loket in om je vragen te beantwoorden, zoals CNV onderwijs, de AVS en Ouders & Onderwijs.

Deel deze pagina: Lesopafstand.nl vernieuwd: informatiepunt voor afstandsonderwijs in allerlei situaties

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail