De VVA had tot doel jongeren in de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo in beeld te houden. In de praktijk blijkt de VVA te weinig aan dit doel te kunnen beantwoorden. Ook sluit de voorziening onvoldoende aan op de behoeften van de gebruikers. Om een besluit te kunnen nemen over de toekomst van de VVA, gaf het ministerie van OCW in maart van dit jaar de opdracht aan KBA Nijmegen om de werking en het gebruik van de VVA te onderzoeken en aanbevelingen te doen over de toekomst van VVA.

Wettelijk verplichte gegevensuitwisseling blijft

Op basis van dit onderzoek heeft OCW in samenspraak met de stuurgroep, ondanks de inzet van alle betrokkenen en gebruikers, besloten de VVA met ingang van 30 september te staken. De wettelijke verplichting tot het uitwisselen van gegevens van leerlingen die overstappen van het vmbo naar het mbo blijft wel bestaan. De stuurgroep beseft dat er veel werk is verzet om VVA tot een succes te maken, maar vindt geen houvast in het onderzoeksrapport van KBA om door te gaan met de voorziening.

Wat betekent het stoppen van de VVA voor scholen en gemeenten?

Het besluit van de stuurgroep betekent:

Waar kunnen scholen, gemeenten en regio’s terecht met vragen over het stoppen van de VVA?

Op de website van Coöperatieve Mbo-voorzieningen vindt u antwoord op veelgestelde vragen.

Voor ict-technische vragen kunt u terecht bij de leverancier van ict-overstapsystemen of bij het koppelpunt.

Voor inhoudelijke vragen over het stoppen van de VVA of de wettelijke verplichting tot gegevensuitwisseling kunt u terecht bij Inge Meere, algemeen manager Coöperatie Mbo-voorzieningen via i.meere(vervang deze tekst met @ teken)mbovoorzieningen.nl of 06 59 81 20 05.

Over VVA:

De gegevensuitwisseling over potentiële mbo-leerlingen vindt plaats via de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden. Deze ict-voorziening is ontwikkeld in opdracht van de VO-raad, de MBO Raad, de VNG, door respectievelijk Kennisnet (koppelpunt vo), Coöperatie MBO voorzieningen (koppelpunt mbo) en het Inlichtingenbureau (koppelpunt gemeenten), in afstemming met het ministerie van OCW.

Download het rapport ‘Onderzoek naar de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden’

Deel deze pagina: VVA stopt per 30 september, wettelijk verplichte gegevensuitwisseling blijft

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail