André Poot is beleidsadviseur ICT & Onderwijs en Privacy Officer bij Stichting CVO-AV. Hans Miegielsen is informatiemanager bij INOS. Ze zijn vanaf het begin betrokken bij het Netwerk IBP po/vo en ook bij de voorlopers van deze netwerkorganisatie.  

Hans Miegielsen 

Hans Miegielsen is sinds 1983 werkzaam in het onderwijs en sindsdien ook bij (de voorlopers van) INOS. Als informatiemanager is hij eindverantwoordelijke over alles wat met ict te maken heeft. Hij zet de strategische lijnen uit, organiseert interne groepen op ict-gebied en leidt de ict-afdeling.  Op IBP-gebied heeft hij de rol van security officer en werkt hij nauw samen met de functionaris gegevensbescherming. Hij houdt zich bezig met het beveiligen van de systemen, het creëren van bewustwording het bij elkaar brengen van alle verschillende geledingen bij INOS op IBP-gebied. Daarbij richt hij zich op het juist uitdragen van het IBP-beleid van INOS en het leveren van de juiste ondersteuning. 

Hans Miegielsen ontvangt de IBP Award 2022 uit handen van Evie-Janne van Noorel, secretaris van het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo. © Kennisnet

André Poot 

André Poot werkt sinds 2000 bij Stichting CVO-AV. Hij is sinds 2008 belast met het bewaken van de privacy. Met de komst van de AVG in 2018 werd hij privacy officer.  Daarnaast is André Poot beleidsadviseur ICT & Onderwijs. Hij adviseert het bestuur, directies en docenten over de inzet van ict in het onderwijs en bij de bedrijfsvoering. Verder is hij vaak betrokken bij grote projecten rond de inkoop van bijvoorbeeld leermiddelen of hardware, beheert hij het ict-budget en is hij verantwoordelijk voor het beveiligingsbeleid. Ook stuurt hij nog een aantal collega’s aan die zich bezighouden met functioneel applicatiebeheer en kwaliteitszorg. 

Bijdrage aan het netwerk op sectoraal niveau 

Niet alleen op schoolniveau dragen zij bij om IBP naar een hoger plan brengen, maar ook op sectoraal niveau dragen zij een steentje bij. Zowel Miegielsen als Poot zijn vanaf het begin af aan nauw betrokken geweest bij de oprichting van het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo. De werkgroepen IBP van de PO-Raad en VO-raad waren voorlopers van het huidige netwerk. Als voorzitters van de werkgroep IBP PO (Miegielsen) en IBP VO (Poot) hielden ze zich bezig met de vraag hoe het bereik van de werkgroepen vergroot kan worden. Hiermee was het eerste zaadje van het Netwerk IBP geplant. De eerste stap was de oprichting van een regiegroep om de ontwikkeling van het netwerk te sturen, met in de eerste periode Miegielsen als voorzitter en nu Poot. 

Lees alles over het Netwerk IBP po/vo

‘De voortrekkers zorgen voor nieuwe initiatieven’ 

Chris Zintel, coördinerend beleidsadviseur bij Kennisnet: “André is hiernaast de persoon die altijd even belt om te checken hoe iets nu echt zit. Met zijn brede oriëntatie is André ook altijd interessant om te bellen vanuit Kennisnet, SIVON of de sectorraden. Binnen Kennisnet weet iedereen wat wordt bedoeld met de uitdrukking ’een type zoals André Poot’. Ook voor Hans is deze prijs meer dan terecht. Hij is constructief kritisch. Een kritisch volger van diverse activiteiten, altijd vanuit het perspectief ‘hoe helpt dit het onderwijs verder?’. Met deze focus op de scholen en de leerlingen houdt hij de activiteiten van de landelijke organisaties scherp. Het Netwerk IBP wordt gevormd door alle leden, maar het zijn de voortrekkers die op dit terrein soms net een stapje harder lopen die zorgen dat er nieuwe initiatieven ontstaan in de sector.” 

Blijk van waardering 

Miegielsen en Poot waren positief verrast door de uitverkiezing. “Voor mij persoonlijk ervaar ik de IBP-award als een blijk van waardering en erkenning voor mijn inzet voor de sector, in een breder kader ben ik blij met de award omdat daarmee het belang van goede informatiebeveiliging en goed omgaan met privacy landelijk onder de aandacht wordt gebracht”, aldus André. Hans: “Ik ben blij met deze erkenning voor het werk dat ik met alle liefde doe. Mijn grootste drijfveer is hoe ik het onderwijs kan helpen om ict op de juiste manier te kunnen gebruiken. Daarbij wil ik mensen overtuigen om op een veilige manier ict in te zetten. Mijn insteek hierbij is: wat kan er wél in plaats van niet. Ik doe mijn werk niet om awards te ontvangen, maar het voelt wel als blijk van waardering en dat voelt goed, bedankt!” 

André Poot ontvangt de IBP Award 2022 © Kennisnet

Over de IBP Awards 

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van ict, waardoor het goed regelen van de informatiebeveiliging en privacy van groot belang is. Zeker nu in deze fase, waarin het goed regelen van IBP nog steeds niet vanzelfsprekend is, is dit alleen mogelijk als personen zich ook inzetten om hun collega’s een stap verder te helpen. Als blijk van waardering worden in het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo de IBP Awards uitgereikt. Met deze Awards wordt aan IBP’ers een podium gegeven om te laten zien wat we in de sector kunnen bereiken door samen te werken en zo andere IBP’ers te inspireren. 

De IBP Awards zijn dit jaar voor het eerst uitgereikt vanwege het eenjarig bestaan van het netwerk. De prijs wordt uitgereikt aan IBP’ers die een (grote) bijdrage leveren op het gebied van informatiebeveiliging en privacy op sectoraal niveau.  

Evie-Janne van Noorel, projectadviseur bij Kennisnet en secretaris van het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo: “De AVG stelt dat schoolbesturen, zoals elke publieke organisatie onder de AVG, verantwoordelijk zijn voor IBP. Maar het organiseren hiervan is een enorme klus, dus valt er veel te winnen als IBP’ers samen optrekken en kennis uitwisselen. Met de IBP Awards willen wij mensen de erkenning geven die zij verdienen.” 

Nominaties voor de volgende Awards 

De IBP Awards worden vanaf nu jaarlijks uitgereikt.  In de loop van dit jaar kunt u een IBP’er die een IBP Award verdient of uzelf aanmelden. Meer informatie hierover volgt.

Deel deze pagina: Eerste IBP Awards uitgereikt 

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail