“Sinds de invoering van de AVG in 2018 zijn schoolbesturen steeds vaker gaan samenwerken op het gebied van IBP. Zo werden er gezamenlijk verwerkersovereenkomsten getoetst en kwamen IBP’ers bij elkaar in werkgroepen om te sparren. Al snel werd duidelijk dat er een grote behoefte was aan meer samenwerking op het gebied van IBP, wat aanleiding vormde voor het oprichten van Netwerk IBP. Inmiddels telt het netwerk al meer dan 650 leden”, vertelt André Poot, beleidsadviseur ICT & Onderwijs, Privacy Officer bij Stichting CVO-AV en al vanaf het begin nauw betrokken bij de oprichting van het Netwerk IBP.

Lees hier meer over het Netwerk IBP en meld u aan

Privacywetgeving hoeft geen taaie kost te zijn

Kees Francino, lid van het Netwerk IBP en functionaris gegevensbescherming bij Het Sticht, is ook enthousiast. “Ik ben lid geworden omdat het delen van kennis hoog bij mij in het vaandel staat. Ik vind het belangrijk om mijn eigen kennis te delen en de kennis van anderen te kunnen gebruiken in mijn werk. Het scherpt mijn FG-geest, waardoor ik verder kom in het maken van bepaalde afwegingen rondom gegevensbescherming. Privacywetgeving kan taaie kost zijn en dan heeft samen optrekken een positief effect; het werkt motiverend.”

Themabijeenkomsten IBP

Drie à vier keer per jaar organiseert Kennisnet netwerkbijeenkomsten, waarin verschillende IBP-thema’s uitvoerig worden besproken. “Thema’s worden bepaald aan de hand van inbreng van de leden. Zo is er afgelopen jaar aandacht geschonken aan het veilig uitwisselen van informatie, bewustwording en beveiliging”, vertelt André Poot. Daar is Francino ook blij mee. “Het zijn relevante, praktische en actuele onderwerpen die goed aansluiten op de praktijk van alle dag. Het is voor mij een welkome aanvulling op mijn basiskennis.”

Werkgroepen IBP

Binnen het Netwerk IBP zijn er verschillende werkgroepen actief, waar je je als lid bij kunt aansluiten. Homme Zwiep, directeur bedrijfsvoering bij het Dollard College, neemt deel aan de werkgroep bewaartermijnen. “Bewaartermijnen vaststellen is een behoorlijke klus en een grote inspanning voor één organisatie. Het is fijn om dit niet alleen te hoeven doen en gebruik te kunnen maken van elkaars expertise. Door het bundelen van expertise kunnen we komen tot een herziend overzicht van bewaartermijnen die alle po- en vo-instellingen kunnen gebruiken. Het overzicht hopen we later dit jaar te kunnen publiceren.” 

De handen ineenslaan

Het netwerk is van en voor schoolbesturen. Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad bieden informatie en ondersteuning. “Het is heel fijn om korte lijntjes te hebben met de praktijk en om vanuit Kennisnet met onze expertise bij ingewikkelde vraagstukken het onderwijs te kunnen ondersteunen. Maar dat geldt ook andersom. Handreikingen of andere documenten voor de Aanpak IBP waar adviseurs van Kennisnet aan meeschrijven, worden in de Klankbordgroep IBP po/vo en in de regiegroep van het netwerk voorgelegd voor inhoudelijke feedback. Ook wordt getoetst of ze effectief aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Daardoor kunnen we producten opleveren waar scholen echt wat aan hebben”, aldus Evie-Janne van Noorel, projectadviseur bij Kennisnet en secretaris van het Netwerk IBP.

André Poot, ook voorzitter van de regiegroep, is tevreden over het eerste jaar Netwerk IBP. “Eén van de doelen is om te zorgen voor een solide basis van IBP op alle scholen in Nederland. Elke school heeft dezelfde problematiek en vraagstukken. Als we de handen ineenslaan, kunnen we een hoop bereiken.” 

Word lid van het Netwerk IBP

Wilt u deel uitmaken van het Netwerk IBP en profiteren van alle kennis, documenten en samenwerking? Of zelf bijdragen aan het netwerk? Meld u dan aan via het aanmeldformulier. Iedereen die zich in het po en vo bezighoudt met IBP kan zich voor het netwerk aanmelden. Als lid krijgt u toegang tot het online forum en de documentenbibliotheek. Ook wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe IBP-ontwikkelingen, IBP-activiteiten en wordt u uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten.

Lees hier meer over het Netwerk IBP en meld u aan

Deel deze pagina: Ervaringen na één jaar Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail