Digitalisering is aan de orde van de dag in het onderwijs. In het gebruik van digitale toepassingen, maar ook en vooral omdat leerlingen en studenten toegerust moeten worden om goed mee te kunnen doen in de informatiesamenleving. Door corona werd les op afstand een noodzaak en is de digitalisering nog verder versneld. De flexibilisering van het onderwijs, toename van technologische mogelijkheden, veilig digitaal onderwijs en andere digitaliseringsvraagstukken zijn prioriteit geworden.

Bekijk direct het Jaarplan 2022

Flexibilisering van het onderwijs

Om flexibel te kunnen reageren op actuele ontwikkelingen in de samenleving en differentiatie in het onderwijs mogelijk te maken, is een goede organisatie en ondersteuning bij de inzet van ict van groot belang. En dat is waar Kennisnet zich het komende jaar opnieuw voor inzet. “Onderwijs waarbij de leraar in zijn kracht staat en dat inspeelt op belangrijke maatschappelijke opgaven,” zegt Larissa Zegveld, de nieuwe directeur-bestuurder van Kennisnet.

Veiligheid en privacy

Bij een toenemende digitalisering moet er ook flink worden geïnvesteerd in veilig digitaal onderwijs en cybersecurity. Om ervoor te zorgen dat veiligheidsrisico’s als hacks en aanvallen met ransomware de continuïteit van het onderwijs niet langer bedreigen is het essentieel dat er nieuwe stappen worden gezet. Privacy is eveneens van belang. Hoe gaan big tech bedrijven om met de gegevens die zij verzamelen? En hoe zorgen we ervoor dat de privacy van onze leerlingen wordt geborgd?

leraar geeft les met laptops
© ISTOCK

Samen sturen op publieke waarden

Om met al deze vraagstukken op een doordachte manier om te kunnen gaan, is het nodig om te sturen op publieke waarden. Met oog voor rechtvaardigheid, menselijkheid en autonomie. Door samen te werken en de krachten te bundelen, kunnen schoolbesturen zorgen voor een verantwoorde inzet van ict en deze vraagstukken met elkaar oplossen. Onderwijsinstellingen kunnen van elkaar leren, vraagmacht creëren naar marktpartijen toe – bijvoorbeeld op de leermiddelenmarkt – en betere voorwaarden scheppen. Zo wordt er een belangrijke stap gezet in de richting van een professionele ict-inzet in het onderwijs.

Deel deze pagina: Kennisnet presenteert Jaarplan 2022: Waardengericht digitaliseren

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail