Wat de organisatoren betreft was de opzet geslaagd en dat horen ook ook terug uit de reacties van deelnemers. Iedere sessie was bedoeld als kennismaking: wat is dit voor samenwerkingsverband, wat doen of maken we samen, wat willen we bereiken? Hierbij doken de meeste sessies snel de diepte in. Bij een goed draaiend netwerk draait het immers om samenwerken op de inhoud. 

docent met tablet in school
© ISTOCK

Nieuwe netwerken

Een paar nieuwe netwerken zag het levenslicht. Voor hen was deze dag de startsessie. Zo kwam de Gebruikersgroep Veilig Internet (SIVON) voor het eerst samen en was het de aftrap voor de Klankbordgroep Waarden en Digitalisering. Ook waren er sessies over het thema leermiddelen. Deelnemers onderzochten samen of er behoefte was aan een versterkte samenwerking op dit vlak, en ze bespraken hoe dit er uit kan zien (conclusie: ja, die behoefte is er). 

FORA: Funderend Onderwijs Referentie Architectuur

FORA geeft inzicht in processen, activiteiten en de inzet van ict-middelen, gebaseerd op geldende wet- en regelgeving. De kersverse werkgroep voor het primair en voortgezet onderwijs groeit snel. FORA, het klinkt volgens sessieleider Okko Huising misschien wat droog. Maar in het eerste jaar dat deze gestandaardiseerde methodiek bestaat, bewijst deze al zijn waarde. FORA geeft overzicht én gaat gedetailleerd in op processen die spelen in een school. De modellen binnen FORA zijn toepasbaar in grote en kleine scholen.

De modellen hebben mij goed geholpen bij de implementatie van het HR-systeem en om een goede processtructuur in beeld te brengen voor de organisatie. Met FORA ligt er al voor 80% een model.

Ik hoop dat scholen het gaan omarmen. Je kunt aan de hand van FORA echt een goed gesprek voeren binnen de organisatie over de processen en je kunt enorm veel dure consultantsuren besparen als je FORA als basis gebruikt.

2 reacties uit de werkgroep

Ga naar FORA voor meer informatie en aanmelden

Gebruikersgroep Veilig Internet

Dankzij meer dan 20 gebruikers en geïnteresseerde besturen kreeg de Gebruikersgroep Veilig Internet van SIVON een vliegende start. Ze kregen inzicht in wat de firewalls van Veilig Internet nu al onderscheppen. Dat gaf een zinvolle discussie over de balans tussen veiligheid en bruikbaarheid. Hoe kunnen besturen daar hun eigen afweging in maken? Er is veel behoefte om te leren van elkaar, zo is de consensus. Op die manier wordt de infrastructuur naar een hoger plan getild én groeien de kennis en bewustwording rond Veilig Internet. De gebruikersgroep krijgt dit najaar zeker een vervolg.

Ik ben enthousiast over deze dienst. Het sluit echt aan bij wat nu nodig is in het gebruik en de beveiliging van internet.

reactie van deelnemer

Meld u aan voor de Gebruikersgroep Veilig Internet

Open leermateriaal met Wikiwijs

Wikiwijs is dé plek om open leermateriaal te zoeken, maken en delen. Een groot online platform waar vakspecialisten samenwerken aan leermateriaal. In 3 sessies vertelden experts over open leermateriaal. Hoe te gebruiken? Hoe maakt u zelf kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal en hoe zit het bijvoorbeeld met auteursrecht? Hoe werkt u samen in Wikiwijs? 

De eerste sessie was er één met veel enthousiasme en interactie. Er kwamen praktische situaties aan bod, zoals het verrijken van een leerlijn met Wikiwijs-arrangementen. En bijvoorbeeld de privacy-consequenties van het embedden van YouTube video’s.

Deelnemers van een andere sessie maakten kennis met het ADDIE-model, een manier om lesmateriaal met kwaliteit te ontwerpen. De letters staan voor Analyse, Design, Develop, Implement, Evaluate. Waarbij de laatste stap essentieel is. Laat het materiaal tussentijds toetsen op kwaliteit door collega’s én schakel leerlingen in bij een evaluatie. Deze ervaringen kunnen makers dan weer meenemen bij de doorontwikkeling van het lesmateriaal.

Het maken van goed materiaal moet wel mogelijk zijn binnen de school: “Geef docenten tijd en ruimte, en geef ze een richting mee bij het ontwikkelen,” is het advies Wietse van Bruggen (Kennisnet).

Neem contact op met Wikiwijs voor meer informatie of als u zich wilt aansluiten bij een ontwikkel-community

Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)

© ISTOCK

In de sessie van het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo maakten veel nieuwe gezichten kennis met het netwerk. In deze sessie gingen we in op het netwerk zelf en op de onderwerpen die daar aan bod komen, zoals bewaartermijnen, cybersecurity en de DPIA’s op de leerlingadministratiesystemen. Deelnemers kregen een mooi overzicht van de zaken die bereikt zijn in de samenwerking op IBP-gebied. We gaan ervan uit dat nóg meer collega’s enthousiast zijn geworden om zich voor het netwerk aan te melden.

Ga naar het Netwerk IBP voor meer informatie en aanmelden

Netwerk rond leermiddelen in po en vo

Deze workshop was de start van een nieuwe sterke samenwerking rond leermiddelen in het po en vo. De vraag in deze sessie was: welke vraagstukken leven in het onderwijs rond (digitale) leermiddelen en hoe kan een netwerk hier van toegevoegde waarde zijn? De deelnemers waren enthousiast over het idee, dus we zetten de volgende stap: Kennisnet en SIVON maken dit jaar nog een plan voor de oprichting van zo’n netwerk. In 2022 kan het dan van start gaan. We zoeken nog scholen die we gedetailleerder kunnen interviewen over zo’n netwerk, hun wensen en behoeftes.

Wilt u meer informatie, meewerken aan een interview of meedoen aan dit netwerk? Neem dan contact op met e.vandosselaar(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl (Kennisnet).

Waarden en digitalisering

Tijdens de denktanksessie over gelijke kansen en adaptief leermateriaal werd enthousiast meegedacht. Hoe zorgen we ervoor dat adaptief leermateriaal bijdraagt aan gelijke kansen en deze niet onder druk zet? Onder begeleiding van hoogleraar Eddie Denessen nam de groep het begrip gelijke kansen onder de loep. Wat vinden we eigenlijk rechtvaardig? Is het een probleem als de verschillen tussen leerlingen groter worden, terwijl iedereen op eigen tempo leert?  

We zijn nu nog in deze fase van ontwikkeling, maar programma’s gaan veel beter worden natuurlijk. Welke kaders zouden we daaraan kunnen geven? Met welke visie gaan we de ontwikkelaars aan het werk zetten?

reactie van deelnemer

De conclusie van de bijeenkomst: als we gelijke kansen willen bieden bij adaptief leermateriaal, moeten we weten wat we rechtvaardig vinden. Dit vraagt gesprekken en verhelderende sessies zoals deze. 

De sessie was de start van de Klankbordgroep Waarden en Digitalisering. De klankbordgroep bestaat uit een gevarieerde groep praktijk-experts en onderzoekers, verbonden aan het po, vo en mbo. In verschillende bijeenkomsten bestuderen ze de invloed van digitalisering op waarden als rechtvaardigheid, menselijkheid en autonomie in het onderwijs.

Meld u aan voor de Klankbordgroep Waarden en Digitalisering

Ict-bekwaamheid en het netwerk Bovenschoolse ict-coördinatoren

De Kennisgroep ICT is er voor bovenschoolse ict-coördinatoren en andere professionals die zich bezighouden met ict op school – beleidsmatig of op implementatieniveau. De kennisgroep organiseert webinars en komt minimaal 2 keer per jaar live samen. De sessie tijdens deze netwerkdag ging onder meer over de handreiking op het gebied van ict-bekwaamheid van Kennisnet. Deze wordt nu herzien; deelnemers kregen een preview en konden reageren op de opzet. Hoe wordt de handreiking op dit moment gebruikt? Claudia Cobelens van Stichting Boor vertelde hoe haar organisatie de theorie toepast in de praktijk. Deelnemers wisselden ideeën uit over de aanpak van Boor, de handreiking en het netwerk. Dat is er nu alleen voor het primair onderwijs; ze gaven aan dat hier in het voortgezet onderwijs ook behoefte aan is.

De Kennisgroep ICT wordt gefaciliteerd door de PO-Raad, Kennisnet en Samen Deskundiger Nederland.

Neem contact op via de PO-Raad voor meer informatie of aanmelden

Meer maatwerk voor open leermiddelen in het mbo

Een kleine maar waardevolle sessie was speciaal gericht op het mbo. Hoe kunnen we gezamenlijk open leermiddelen ontwikkelen en het gebruik hiervan stimuleren? De workshopleiders deelden een onderzoek over het gebruik van open leermiddelen en gingen daarna in gesprek met de deelnemers. De conclusie: het gebruik van meer open lesmateriaal is zeer wenselijk. Er zijn ook zeker stappen te zetten om open materiaal beter vindbaar te maken. Om dat laatste goed te kunnen doen, moeten we gebruikmaken van de enthousiaste communities en samenwerkingsverbanden die zich hiermee bezighouden.

Wilt u meer informatie of samenwerken aan open leermiddelen?

Neem contact op met de werkgroep Regie op leermiddelen van het programma Doorpakken op digitalisering

Deel deze pagina: Eerste Netwerkdag digitalisering in het onderwijs smaakt naar meer

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail