Maes: “Ik heb nooit getwijfeld over starten bij Kennisnet. Dat ik een totaal nieuwe organisatie voor het onderwijs mocht bouwen, vond ik fantastisch. We hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet, maar we hebben nog een weg te gaan. Digitalisering in het onderwijs is nooit af.”

Toine Maes ontvangt een koninklijke onderscheiding
Toine Maes ontvangt een koninklijke onderscheiding van burgemeester Bezuijnen © Frans Schouwenburg

20 jaar onderwijs en ict

Maes heeft de afgelopen 2 decennia een cruciale rol gespeeld in de digitalisering van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. In deze periode is Kennisnet uitgegroeid tot de landelijke organisatie die scholen met veel expertise en cruciale ict-voorzieningen ondersteunt bij het gebruik van ict. Onder zijn leiding is meer kennis beschikbaar gekomen voor leraren over hoe zij ict kunnen inzetten in de klas en voor schoolbestuurders over hoe ict kan bijdragen aan hun onderwijsvisie en het realiseren van onderwijsdoelstellingen. 

Toen Maes in 2001 aantrad waren er ongeveer 2 of 3 computers in een klas. Nu beschikt bijna elke leerling over een eigen device. In alle scholen is te zien hoe ict het onderwijs heeft verrijkt en actueler heeft gemaakt en bijvoorbeeld cultureel erfgoed de klas in heeft gebracht. Kennisnet heeft deze ontwikkeling met Maes als bevlogen bestuurder ondersteund en aangejaagd. 

De corona-pandemie heeft laten zien hoe belangrijk digitalisering in het onderwijs is. “Dat scholen online les kunnen geven, is voor een groot deel te danken aan de inzet van Kennisnet gedurende de afgelopen 20 jaar onder de bezielende leiding van Toine Maes”, schrijft secretaris-generaal Marjan Hammersma (ministerie van OCW) in een brief.

Verbinder

Naast Maes’ belangrijke bijdrage aan het onderwijs, heeft hij zich in verschillende nevenfuncties ingezet voor de culturele sector (Stadstheater Zoetermeer, Theater Koningshof te Maassluis, het Onderwijsmuseum) en de zorgsector (RINO Groep en Jeugdformaat). Maes wordt door velen omschreven als verbinder in complexe situaties en zeer gewaardeerd als sparringpartner. 

Nu Maes met pensioen is, blijft hij zich inzetten voor de samenleving. Hij gaat als vrijwilliger koken in een hospice in Zoetermeer en blijft actief als toezichthouder.

Deel deze pagina: Toine Maes ontvangt Koninklijke onderscheiding voor zijn bijdrage aan ict in het onderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail