Deze hoge risico’s zijn aan het licht gekomen bij een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd in 2020 – 2021. Naar aanleiding van de resultaten van deze DPIA hebben SURF en SIVON de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om advies gevraagd. In het advies van 31 mei heeft de AP aangegeven dat alle hoge risico’s op het gebied van gegevensbescherming uiterlijk aan het begin van het schooljaar 2021/2022 voldoende moeten zijn gemitigeerd, anders moeten scholen stoppen met het gebruik van Workspace for Education.

Ga naar sivon.nl voor meer informatie

Deel deze pagina: Akkoord onderwijs met Google over privacy-risico’s

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail