Alle scholen oriënteren zich op de menukaart van het NPO, die mogelijke interventies laat zien. De meeste teams zouden het liefst geld willen inzetten om meer menskracht te organiseren en meer maatwerk te bieden. Omdat het NPO 2 jaar loopt, is het lastiger om dit structureel te doen. Toch kunt u zich nu voorbereiden om op lange termijn structurele veranderingen te maken. Als u duurzaam aan de slag gaat met digitale technologie, wat moet u dan weten?

Aan de slag met digitale technologie

Bij de inzet van ict in het onderwijs is het Vier in balans-model een belangrijk uitgangspunt. Het vraagt aandacht voor visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur. Deze 4 factoren helpen u bij een doordachte inzet van ict.

Om op een doordachte manier invulling te geven aan de interventie digitale technologie, kunt u denken aan deze 3 uitgangspunten:

  1. Inlopen van leervertragingen met ict
  2. Het vormgeven van goed professionaliseringsbeleid
  3. Duurzaamheid door goede technische randvoorwaarden
Vier jonge leerlingen hangen op een tafel en kijken ieder op een tablet
Het NPO is een initiatief van het ministerie van OCW en heeft als doel om de opgelopen onderwijsvertraging aan te pakken. © ISTOCK

1. Inlopen van leervertragingen met ict

Om digitale tools en bronnen ondersteunend in te zetten om leervertragingen in te lopen, is aandacht voor digitale vaardigheden belangrijk, ook om de ongelijkheid tussen leerlingen te verkleinen. Houd bij het inlopen van leervertraging met behulp van ict rekening met onderstaande zaken.

2. Het vormgeven van een goed professionaliseringsbeleid

De rol van de schoolbestuurder, schoolleider en leraar is belangrijk bij de inzet van ict in de klas. In de Monitor hybride onderwijs geven leraren aan dat ze in de toekomst meer digitale leermiddelen willen inzetten, meer willen differentiëren en samenwerken. Ook willen ze meer aandacht besteden in de klas aan probleem oplossen, studievaardigheden en samenwerkend leren. Hoe zorgt u ervoor dat uw team over de juiste kennis en expertise beschikt om met ict aan de slag te gaan? En hoe kunt u uw professionaliseringsbeleid het beste vormgeven?

3. Duurzaamheid door goede technische randvoorwaarden

Geld uit het NPO biedt kansen om de digitale infrastructuur van uw school op orde te brengen. Wat heeft u minimaal nodig voor een goed ingerichte digitale werkplek? Denk bijvoorbeeld aan goed werkend internet en wifi, devices voor leraren en leerlingen, elektronische leeromgevingen, portfolio’s en andere toepassingen.

Vragen over digitale technologie als interventie? Laat het ons weten

Om scholen beter op weg te helpen met het thema digitale technologie, willen we graag weten welke vragen u heeft. Door deze te verzamelen kunnen we ons advies en aanbod beter laten aansluiten bij wat u nodig heeft. Ook kunnen we beter inschatten hoe Kennisnet scholen kan helpen. Heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar Kennisnet support via support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl.

Helpdesk NPO

Heeft u vragen over het Nationaal Programma Onderwijs? Neem dan contact op met de helpdesk van NPO via 0800 – 424 04 24. Dit kan op werkdagen tussen 10:00 en 16:00 uur.

Deel deze pagina: Nationaal Programma Onderwijs: digitale technologie als interventie

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail