Wat ga je doen?

In deze rol zet je jouw advies-, organisatie- én projectmanagementvaardigheden volop in. Jouw doel is dat scholen beschikken over de juiste informatie en tools om een optimale mix van leermiddelen te kiezen en te benutten. Het interessante daaraan: de wereld van onderwijs en ict is altijd in beweging. Dat betekent ook dat er steeds nieuwe uitdagingen op jouw pad komen. Hoe je werk er exact uitziet? Dat hangt af van de vraagstukken die op dat moment actueel zijn. De komende tijd staat in ieder geval in het teken van twee belangrijke ontwikkelingen.

De eerste betreft het mogelijk maken dat scholen een optimale mix van leermiddelen kunnen kiezen. Daarbij gaat het om de combinatie van bestaande methode-materialen, adaptieve digitale leermaterialen, en aanvullende materialen, zowel van commerciële leveranciers als uit het ‘open domein’. We ondersteunen besturen en scholen rond het keuzeproces, bij de verwerving van leermaterialen (vraagarticulatie, aanbesteding). Daarnaast heeft Kennisnet een publieke taak rond het faciliteren en professionaliseren van het ontwikkelen, delen en gebruiken van open leermateriaal (materiaal dat docenten zelf maken en delen met anderen). Dat begint steeds met de vraag: waar is bij scholen en docenten behoefte aan? En welke rol kunnen wij als Kennisnet spelen om daarin te voorzien? Allemaal vragen waarmee jij als adviseur aan de slag kunt. Hiervoor heb je contact met ‘het veld’, maar ook met bijvoorbeeld ict-leveranciers, uitgeverijen en distributeurs van leermiddelen.

De tweede ontwikkeling is wat technischer van aard. Hierbij draait het om het moderniseren en toekomstbestendig maken van de gehele leermiddelenketen. Met andere woorden: de gehele procesketen van oriënteren en kiezen door docenten, bestellen en betalen (door school of lerende), tot en met levering en gebruik door leraar en leerling. Bij de vernieuwing van de keten spelen uiteraard veel behoefte kennis over technologie, maar ook aan iemand zoals jij. Een adviseur met kennis van de keten, de processen daarin en de verschillende belangen daarbinnen, die met een helikopterview naar de ontwikkelingen kijkt en hierover belangrijke stakeholders adviseert. Denk hierbij aan partijen in de leermiddelenketen, maar ook aan de tech-specialisten van Kennisnet. Kortom: veel bruggenbouwen, samenwerken en soms ook – tactvol – tegenwerken om het publieke belang te dienen.

Wie zijn wij?

Het onderwijs kan niet meer zonder ict, zowel in de klas (leermiddelen, digitale leeromgeving) als in de bedrijfsvoering (leerlingadministratie, roostering). Digitalisering is cruciaal om talenten van leerlingen en studenten tot bloei te brengen en noodzakelijk om het onderwijs goed te kunnen organiseren. Maar ict brengt ook veel uitdagingen en dilemma’s met zich mee. Bijvoorbeeld op het vlak van privacy, cybersecurity, leermiddelen en digitale geletterdheid. Kennisnet is de gids die het Nederlandse onderwijs wegwijs maakt in het professioneel inzetten van ict. Zowel bij het leren als in de bedrijfsvoering. Wij onderzoeken en brengen advies uit. Niet aan één individuele school of docent, maar – en dat maakt ons werk zo leuk – direct aan alle scholen en besturen. Of aan het ministerie van OCW, sectorraden en andere landelijke organisaties. Jouw impact reikt dus heel ver. En dan werk je ook nog in een publieke organisatie vol (politieke) dynamiek én ruimte voor jouw initiatief.

Welke kwaliteiten breng jij mee?

Aan goede communicatieve vaardigheden mag het jou als adviseur natuurlijk niet ontbreken. Of je nu een technische ict-specialist, een docent of een beleidsmaker van OCW tegenover je hebt; jij weet door je kennis en inlevingsvermogen altijd de juiste toon aan te slaan. En net zo belangrijk: je bent in staat om al deze verschillende partijen en belangen samen te brengen. Zo kom je tot producten en diensten die goed zijn voor de hele sector.

Ook heb je:

Wat krijg je hier voor terug?

Veel! Werken bij Kennisnet betekent werken in een fascinerende omgeving die – net als het onderwijs – nooit stilstaat. Vind jij het leuk om steeds nieuwe kennis op te doen en eigen initiatieven vorm te geven, dan kun je bij ons je hart ophalen. En dat ook nog in een betrokken en open team van projectmanagers en (strategisch) adviseurs met kennis van leermiddelen.

Verder kun je rekenen op:

Past deze uitdaging helemaal bij jou?

Bij de werving en selectie laat Kennisnet zich bijstaan door Bureau Luider. Je reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien zij graag tegemoet en kan je richten aan Hanneke van Stigt Thans hanneke(vervang deze tekst met @ teken)aardoomendejong.nl of Roy Zwiep roy(vervang deze tekst met @ teken)bureauluiderwerkt.nl.

De procedure bestaat uit twee gesprekken, het eerste gesprek is online.

Voor het tweede gesprek doe je een online psychologische test.

Deze is bedoeld om jouw kwaliteiten in beeld te brengen.

Aan het einde van de procedure wint Bureau Luider referenties in en laten zij een diplomacheck uitvoeren.