Over het onderzoek

Door het vele gebruik van media heeft een groot deel van de jongeren goede gebruiksvaardigheden en benutten jongeren de kansen die media bieden. Maar als het gaat om onder meer privacy, bronnen controleren, afleiding van schoolwerk of online zoekopdrachten uitvoeren blijkt dat de jongeren meer ondersteuning nodig hebben. Het onderzoek ‘Achter de schermen’ wordt vandaag gepresenteerd tijdens de aftrap van de Week van de Mediawijsheid in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing neemt het onderzoek in ontvangst.

Onderzoek ‘Achter de schermen’: mediagebruik en –gedrag vmbo-jongeren

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat media een steeds prominentere plaats innemen in het leven van de jongeren, waardoor jongeren ook in grotere mate worden blootgesteld aan daarmee gepaard gaande risico’s. De mate waarin die risico’s voorkomen is vaak afhankelijk van bepaalde achtergrondkenmerken, zoals geslacht, leeftijd of het type internetgebruik. Enkele resultaten:

  • Zo’n 25% van de jongeren maakt meer dan 10 uur per dag gebruik van hun mobiele telefoon.
  • De jongeren internetten gemiddeld 2,8 uur per dag op de computer en 3,5 uur per dag op de mobiele telefoon.
  • YouTube en WhatsApp/Ping zijn de populairste applicaties onder jongeren. Dit leidt tot veel sociale interactie.
  • 75% van de jongeren heeft wel eens inkomsten gegenereerd door slim mediagebruik.

Ze gaan echter op veel fronten niet bewust genoeg met media om:

  • 80% van de vmbo-jongeren checkt niet structureel de betrouwbaarheid van gebruikte bronnen.
  • 24% is snel afgeleid door divers mediagebruik.
  • 12,5% heeft wel eens online gepest.

Scholen en ouders kunnen een belangrijk rol spelen in het verbeteren van bewust omgaan met media.

Beoordeel dit bericht:
Kun je aangeven waarom je deze informatie niet waardevol vindt?

Reacties (0)

Er kan niet gereageerd worden op dit artikel.