Op 't Ravelijn is de afgelopen 2 jaar veel veranderd, wat was de aanleiding?

Ravelijn

Projectleider Jan Jongeneelen: “De aanleiding van het project Modelschool op ’t Ravelijn Steenbergen was dat 5 à 6 jaar geleden er een flinke daling (krimp) van het aantal leerlingen optrad. Er moest iets gebeuren, nog meer krimp zou de school niet overleven. Het doel was, naast het streven om meer nieuwe leerlingen te trekken,  om de organisatie van het onderwijs zo te veranderen dat indien nodig met 75% van het basisbudget toch nog kwalitatief goed onderwijs kon worden gerealiseerd. Het inzetten van onderwijsassistenten naast docenten in teamverband en het gebruik van digitale middelen speelden een cruciale rol. Zonder deze 2 zaken was het doel niet te realiseren.”

De school wordt nu Modelschool genoemd…wat houdt dat in en waarom hebben jullie voor dit model gekozen?

'Modelschool' is een werknaam geweest tijdens het nu langzaam aflopende project. Het gaf aan dat wat we gingen doen model moest komen staan, speciaal moest zijn, hier en daar gewaagd en experimenteel. Inmiddels is ’t Ravelijn dat model geworden en draaien we al een heel jaar inclusief alle veranderingen. De schoolleiding is versmald en meer teamgericht georganiseerd met domeinleiders en 1 directeur.

Op 't Ravelijn is gekozen voor leren in en op Domeinen. Hierdoor worden geen klassen maar groepen bediend en is de begeleiding in teamverband. Zo’n team kan bestaan uit 1 of 2 docenten, aangevuld met 1 of 2 onderwijsassistenten al naar gelang de groepering van leerlingen.

Domeinen zijn bij ons: Basis, Kader en mavo. Groepen zijn alle leerlingen van 1 jaargang. Waar we vorig jaar bijvoorbeeld nog 2 kleine brugklassen mavo hadden, hebben we nu 1 bruggroep mavo 1.

Docenten bereiden hun lessen voor door leertaken te maken (5 weken vooraf). Deze leertaken zijn voor leerlingen de leidraad van het werk per vak per week. Voor de docenten zijn ze de leidraad voor hun planning in de samenwerking met collega’s (onderwijsassistenten).

Hierdoor is het onderwijs transparanter en flexibeler geworden. Leertaken worden door collega’s gecontroleerd op volledigheid en voldoen aan voorop samen vastgestelde criteria.”

Wat is de rol van ict in de nieuwe werkwijze?

“De rol van ict in het onderwijs is dominant geworden. Alle brugklassers en volgend jaar ook alle tweedejaars hebben een device. Al 70% van de leerstof wordt via digitale methoden aangeboden. Dit is een omslag van nog geen 10% naar 70% in 2 jaar tijd en dit groeit verder. Alle docenten zijn hiervoor geschoold of in opleiding. Om dit alles mogelijk te maken werken alle docenten en medewerkers niet meer volgens een aanwezigheid tijdens lessen, maar hebben ze allemaal een vast aantal dagdelen aanwezigheid: 9 dagdelen bij een volle baan. Overleg, voorbereiding en afstemming worden hierdoor vergemakkelijkt. Ook alle docenten hebben een zelfde tablet gekregen als de leerlingen.”

Wat hebben de veranderingen tot nu toe opgeleverd?

“We zien nu een groei in 3 jaar tijd van 276 leerlingen (dalend) naar 475 volgend jaar (groeiend) en de cijfers van Vensters voor Verantwoording zijn verbeterd. De tevredenheid bij leerlingen en ouders is gegroeid: alle brugklasleerlingen geven als gemiddeld cijfer een 8,1 wat vorig jaar nog een 7,3 was en daarvoor onder de 7. Het team is enthousiast, ondanks dat het hard werken is. We volgen alles verder via interne en externe onderzoeken, maar de eerste beelden zijn erg positief.”

Heb je tips voor andere scholen die kampen met krimp?

“Toon durf, ga er samen voor: veranderen moet en kan als je wilt overleven! Een extern projectleider kan de spil zijn van vernieuwing, terwijl de schoolleiding de lopende organisatie draaiende kan houden.”

Beoordeel dit bericht:
Kun je aangeven waarom je deze informatie niet waardevol vindt?

Reacties (0)

Er kan niet gereageerd worden op dit artikel.