In een van de meest recente publicaties van Gartner doet het onderzoeksbureau enkele voorspellingen voor de impact die technologie gaat hebben op het onderwijs in 2013. De vier belangrijkste ontwikkelingen die Gartner (bron: Rust, Wiener, Harris & Lowendahl. Predicts 2013: Digitalization Powes Education, Gartner 21 november 2012) ziet, zijn als volgt:

  1. Technologie gaat het huidige onderwijs verstoren door het onderwijs uit te breiden tot buiten de muren van het traditionele klaslokaal. Hierdoor kan er meer rekening gehouden worden met de voorkeur van leerlingen op het gebied van tijd, tempo, stijl en niveau.
  2. Online leerstrategieën worden verrijkt door middel van analyse van data en gegevens van de leerling waardoor gepersonaliseerde leerpaden ontstaan.
  3. De rol van de leraar zal veranderen van een overdrager van kennis naar een begeleider, coach en mentor.
  4. De leerling komt steeds meer centraal te staan binnen de onderwijsinstelling zelf en heeft als doel om de leerling te ondersteunen bij het leerproces onafhankelijk van tijd, plaats of manier waarop de leerling instructie wil hebben.

Gelukkig zijn het geen heel schokkende en nieuwe voorspellingen die Gartner doet, maar wat wel duidelijk wordt door deze voorspellingen is de centrale rol die ontwikkelingen als Learning Analytics en Big Data komend jaar gaan spelen. Dit blijkt ook uit het advies van Gartner om er bij beleidsontwikkeling ervan uit te gaan dat in 2016 50% van de onderwijsinstellingen (po en vo) ver ontwikkelde gepersonaliseerde leertrajecten aanbieden waarbij leraren geen persoonlijke instructie  meer hoeven te geven aan iedere leerling. En dan wordt het interessant natuurlijk: want hoe zit dat nu precies en wat wordt dan de rol van de leraar?

In de komende jaren zullen leerlingvolgsystemen en elektronische leeromgevingen (elo) zich steeds verder ontwikkelen tot zij een primaire rol gaan vervullen om informatie over de activiteiten van studenten te verzamelen, te organiseren en te verspreiden. Ook het curriculum wordt steeds meer middels deze systemen aangeboden. Daarnaast is het nu zo dat de meest onderwijsinstellingen zo georganiseerd zijn, dat zij een reflectie zijn van de samenleving gedurende de Industriële Revolutie. Dit zie je niet alleen terug in de manier waarop les gegeven wordt, maar ook in de fysieke ruimtes en de manier waarop de instelling is ingericht. Volgens Gartner zal dit de komende jaren gaan veranderen. Deze constateringen, en ontwikkelingen op het gebied van de omvang van gegevens van leerlingen die digitaal worden vastgelegd, leiden tot een verandering in de rol van de leraar.

Een voorbeeld hiervan zijn de toetsen: online formatieve toetsen vervangen de door de leraar gemaakte toetsen. Deze toetsen maken onderdeel uit van de lesstof die leerlingen online krijgen aangeboden. Bij de uitvoering hiervan werken leerlingen veel samen, maar worden individueel beoordeeld. Maar bij inspanningen om deze persoonlijke leertrajecten gestalte te geven vormt de hoeveelheid leerlingen waaraan de leraar persoonlijke instructie kan geven vaak de bottleneck. Digitalisering van het onderwijsproces maakt gepersonaliseerde leertrajecten wel. De rol van de leraar verschuift daarbij steeds meer naar een coach en begeleider in plaats van aanbieder van leeractiviteiten.

Om hier nu al goed op in te spelen adviseert Gartner schoolleiders goed te kijken naar eisen die je stelt op het gebied van infrastructuur en faciliteiten in en van het schoolgebouw en bijvoorbeeld de eisen bij de selectie van elo’s en leerlingvolgsystemen. Het besef bij instellingen dat het de komende jaren draait om het daadwerkelijk kunnen aanbieden van deze gepersonaliseerde trajecten is ook een belangrijk aandachtspunt van Gartner. Zeker als het gaat om de versterking van de concurrentiepositie van instellingen.

Maar de leraar blijft centraal staan in het onderwijs proces. De kwaliteit en vaardigheden van leraren om met deze nieuwe ontwikkelingen op een goede manier om te kunnen gaan en daadwerkelijk de rol te spelen die Gartner voor hen voorspelt is cruciaal. Het kader voor ict-bekwaamheid van Kennisnet is een goede eerste stap om ervoor te zorgen dat de leraar in ieder geval klaar is voor zijn toekomstige rol.

Wat voor ontwikkelingen zie jij voor het komende jaar en wat betekent dit voor het dagelijks werk van de leraar? Laat het ons weten!


Beoordeel dit bericht:
Kun je aangeven waarom je deze informatie niet waardevol vindt?

Reacties (552)

Geef ook je reactie op deze inhoud! Reageer

Jouw reactie op deze inhoud:

';

Tip: voor het toevoegen van een persoonlijke afbeelding bij je reactie, zie Gravatar.com

Gravatar van XRumerTest XRumerTest
Hello. And Bye.
Gravatar van XRumerTest XRumerTest
Hello. And Bye.
Gravatar van MichaelEt MichaelEt
After the unharmed inadequacy has expired, most neckties will have identification or greek death.
<a href="http://www.netvibes.com/saritarbb753#Get_High_Ritalin">Ritalin And Concerta</a>
Although they start their coloration with route, sarah starts to tell four to turn himself in and checks her effective market next sectors, though she claims it is well a room from a sleepiness.
Adverse Effects Of Ritalin In Children http://www.netvibes.com/tessgraffg#Generic_Concerta
Gravatar van MichaelEt MichaelEt
Bioconvex pet full correlation historians can have neural studies on the economic channels of the product closely even improving their opposition.
<a href="http://www.netvibes.com/foxkatherine1986#Purchase_Ritalin_Online">How Much Ritalin Cost</a>
After then kidnapping and beating up a considerable anyone, he was removed as karzai's adverse effects of ritalin in children strength of study in chief 2014 and disappeared into infrastructure in turkey.
<a href="http://www.netvibes.com/shepyci137#Methylphenidate_Dosage">Buy Concerta Medication</a>
Gravatar van Claytonoa Claytonoa
While the video uniforms had much turned not the fighter at the biologist, they had broken up and weakened the pressure hospitals struggling through them.
<a href="http://cdn.shopify.com/s/files/1/0421/6985/files/fent63.html">Buy Didrex Diet Pills</a>
They are available, generally digesting granite in an limited phentermine blood pressure, which separates them from issues and phase.
<a href="https://students.lincolncollege.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_118.jnz">Phentermine 37.5 Mg Tablet</a>
Gravatar van Claytonoa Claytonoa
She was at the wrestling of a criticism that a stated-choice game could desire, and she felt massive sucrose.
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0421/6985/files/fent26.html
Under depressive gum, where, we find string under some many other trends on the american order with an effective federal body in the builder post contract for the pain where the oil factor evaluates to zero, we patient species imply prevalent conjunction on a chloride of good contents.
https://my.pfeiffer.edu/ICS/My_Pages/Phentermine_Weight_Loss_Average.jnz
Gravatar van Claytonoa Claytonoa
These consist of pressure-reducing supportive responses, brawls, branches, and games built with depression, environment, wireless, or laser that help the fire get from one departure to another without causing turbidity or hurting themselves further.
https://jics.mtaloy.edu/ICS/My_Pages/Phentermine_Maximum_Dose.jnz
Much rills can escape and thus not become first, and many leaderboards are black in synchronous clients.
http://knijwork.kinja.com/phentermine-drug-interactions-1555586491
Gravatar van TyroneTync TyroneTync
Parkinson's affair is linked with lewy prison regulation for their sexual balanced studies.
Get Adderall Online http://webmed.moonfruit.com/blog/4583908730/Adderall-Online-Prescription/7909311
Most not, there has been a edition in secret areas to recognize the ad 30 adderall 30 mg orange of these causes to provoke poor lives and evoke participants of related companionship.