Workshop ict-bekwaamheid op de Winterschool+

Eigenlijk had het een geflipte (lees over Flipping the Classroom) workshop over ict-bekwaamheid in de praktijk moeten worden op de Winterschool+ van Kennisnet. Toine van de Lisdonk wilde immers graag zelf andere workshops bijwonen. Vandaar heeft hij zijn presentatie van tevoren opgenomen met Knovio en zijn Powerpoint hier aan toegevoegd. Zo krijg je een ‘ingeblikte’ presentatie, waarbij je toch de ‘alsof je erbij bent’’ ervaring hebt. Helaas haperde de tool na een aantal minuten – de techniek is niet altijd heilig - en werd het toch een workshop waarbij Toine lijfelijk aanwezig was.

Het leren van de leerling centraal

Toine van de Lisdonk is Stafmedewerker Onderwijs en Ict van Het Rhedens. Hier is men momenteel bezig met twee grote ict-implementatieprojecten. Het ene project draait om de toegevoegde waarde van de elo voor het lesgeven en leren. Het andere project heeft als doel meer activerende (vak-)didactiek door middel van het gebruik van smartboards. “Uiteindelijk moet het leren van de leerlingen centraal komen te staan. Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om straks te werken en leven in de 21ste eeuw. Vervolgens kijk je naar de competenties die de docent nodig heeft om leerlingen deze 21st century skills bij te brengen. Als docent is het belangrijk om je constant te blijven professionaliseren.”

Kader voor ict-bekwaamheid schakel tussen Onderwijscoöperatie en Kennisbasis ICT

Om hier richting aan te geven heeft de Onderwijscoöperatie algemene bekwaamheidseisen geformuleerd. Daarnaast is er door de ADEF de Kennisbasis ICT speciaal voor lerarenopleidingen waarin de ict-competenties voor startbekwame docenten beschreven worden. Waarom zouden deze ict-competenties alleen moeten gelden voor startende en niet voor zittende docenten ? Vorig jaar is hier het door Kennisnet ontwikkelde kader voor ict-bekwaamheid bij gekomen, dat eigenlijk tussen beiden staat. Het gaat uit van de bekwaamheidseisen die de Onderwijscoöperatie noemt en maakt met drie kerntaken de koppeling met ict, die de concrete vertaling vindt in de competenties in de Kennisbasis ICT, die overigens dit jaar herzien wordt.

“Als je het verder invult wordt het jouw huis”

Wat heeft Toine aan het kader voor ict-bekwaamheid? “Ik zie het als een Casco-huis. Het is een open ruimte, nog niet afgebouwd, maar het is wel duidelijk herkenbaar als een huis. Met een huiskamer, een toilet, een keuken en slaapkamers. Maar het moet nog afgebouwd worden. Als je het verder inricht wordt het jouw huis. Jij moet het inrichten naar de situatie van jouw school.” Het is dus niet zo kant-en-klaar als de Kennisbasis ICT, maar het voordeel hiervan is dat het aansluit op de huidige situatie op jouw school, doelgericht werkt, niet vrijblijvend is en een goed fundament legt. Het kan beter aangepast worden aan wat daadwerkelijk van belang is voor jouw leerlingen, jouw docenten en jouw organisatie. Dit moet uiteindelijk leiden tot aantrekkelijker en uitdagende onderwijs voor leerlingen, waardoor de motivatie toeneemt, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter verloopt.

Invulling op Het Rhedens

Bij Toine op Het Rhedens gaan ze de ict-bekwaamheid van hun docenten stimuleren door middel van scholing en begeleiding door middel van een Train-the-Trainer en Buddysysteem. Hierbij worden een aantal docenten getraind die vervolgens hun vakgenoten trainen en men helpt elkaar over en weer. De kennis beklijft zo beter dan als een externe trainer langskomt en men kan beter aansluiten bij de vakspecifieke context. De trainingen zijn zo ook minder vrijblijvend. Intervisie en coaching zal waarschijnlijk via hun opleidingsschool plaatsvinden. Het kader geeft bij dit alles richting en kan ook ingepast worden in de HR-cyclus en bij het aannemen van nieuwe medewerkers.

Bekijk de Powerpointpresentatie van Toine van de Lisdonk:


Voor Kennisnet winterschool 2013 - kader ict bekwaamheid van leraren from Toine vd Lisdonk (het Rhedens)
Beoordeel dit bericht:
Kun je aangeven waarom je deze informatie niet waardevol vindt?

Reacties (0)

Er kan niet gereageerd worden op dit artikel.